• Суд начал заслушивать материалы дела

  На сегодняшнем заседании Шевченковского районного суда начато заслушивание материалов дела. Чтение осуществляется по требованию Василия Волги с одновременной аудиофиксацией. Сегодня завершить этот процесс не удалось, судья Татьяна Овсепян назначила следующее заседание на 20 января, 10.30.

  На заседании присутствовали все обвиняемые: Василий Волга, его бывший водитель Виталий Присяжнюк, бывший помощник Олег Чернушенко и глава департамента временного администрирования Госфинуслуг Виктор Адамович.

  Во время заседания Волга пошутил по поводу наличия высшего образования Присяжнюка. На смех в зале отреагировала судья, предупредив, что «все будут удалены за неуважение к суду».

  Однако заседание продолжалось вплоть до окончания рабочего дня суда.

  На сьогоднішньому засіданні Шевченківського районного суду почато заслуховування матеріалів справи. Читання здійснюється на вимогу Василя Волги з одночасною аудіофіксацією. Сьогодні завершити цей процес не вдалося, суддя Тетяна Овсепян призначила наступне засідання на 20 січня, 10.30.

  На сьогоднішньому засіданні Шевченківського районного суду почато заслуховування На засіданні були присутні всі обвинувачені: Василь Волга, його колишній водій Віталій Прісяжнюк, колишній помічник Олег Чернушенко і глава департаменту тимчасового адміністрування Госфінуслуг Віктор Адамович. Під час засідання Волга пожартував з приводу наявності вищої освіти Прісяжнюка. На сміх в залі відреагувала суддя, попередивши, що «всі будуть видалені за неповагу до суду».

  Проте засідання продовжувалося аж закінчення робочого дня суду.