• Василий Волга уверен, что победит

  Всем сторонникам и тем, кто верит в него, лидер Союза Левых Сил Василий Волга передает пожелания успеху и здоровья и просит дождаться.

  «Мы победим, наше дело правое, — передает его слова адвокат Евгений Солодко, который вошел в дело вместо Олега Короля. — О прогнозах не говорим, занятие не благодарное. Но хрен они дождутся».

  По словам защитника, настроение Василия Александровича — отличное, он очень жизнерадостен и трезво оценивает ситуацию.

  Как известно, зам. Генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что В. Волга арестован на два месяца. Этот срок заканчивается 19 сентября.

  Всім прибічникам і тим, хто вірить в нього, лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга передає побажання успіху і здоров’я і просить дочекатися.

  «Ми переможемо, наша справа вірна, — передає його слова адвокат Євгеній Солодко, що увійшов до справи замість Олега Короля. — Про прогнози не говоримо, діло не вдячне. Але хрін вони дочекаються».
  За словами захисника, настрій Василя Олександровича — відмінний, він дуже життєрадісний і тверезо оцінює ситуацію.
  Як відомо, заст. Генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що В. Волга арештований на два місяці. Цей термін закінчується 19 вересня.