• С Днем независимости Украины!

  Дорогие сограждане!

  Сегодня наша страна отмечает двадцатую годовщину независимости. За эти годы мы не раз говорили, что, применительно к человеческому возрасту, для Украины должен закончиться период метаний и бесплодных мечтаний. Что пора взять ответственность за нашу страну в свои руки и создавать то, чем можно гордиться, что делает жизнь удобнее и комфортнее, а не сеять распри и ненависть. «Доволі нам руїни і незгоди; Не сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи З’єднаєм весь великий нарід свій!», — говорится в правильных стихах.

  Однако сегодня Украина все так же стоит на прежнем рубеже: она проходит проверку на такие важные вещи, как соблюдение законности в действиях власти, уважение к правам человека, возможность иметь другое мнение, забота о благосостоянии простого человека, а не крупных корпораций. Нужно пройти его, доказав прежде всего самим себе, что мы способны, наконец, стать государством, а не территорией. Это главное пожелание в День рождения страны. А, кроме того, желаем крепкого здоровья, мира в душе, успеха в делах, веры в собственные силы и конечно, достатка, которого так не хватает всем нам.

  С уважением, Союз Левых Сил

  Дорогі співгромадяни!

  Сьогодні наша країна відзначає двадцяту річницю незалежності. За ці роки ми не раз говорили, що, стосовно людського віку, для України повинен закінчитися період метань і безплідних мріянь. Що пора взяти відповідальність за нашу країну в свої руки і створювати те, чим можна гордитися, що робить життя зручнішим і комфортнішим, а не сіяти розбрат і ненависть. «Доволі нам руїні і незгоді; Не сміє брат на брата йті в бій. Під синьо-жовтим прапором свободі З’єднаєм весь великий нарід свій!», — говориться в правильному вірші.

  Проте сьогодні Україна так само стоїть на давньому рубежі: вона проходить перевірку на такі важливі речі, як дотримання законності в діях влади, повага до прав людини, можливість мати іншу думку, турбота про добробут простої людини, а не крупних корпорацій. Потрібно пройті його, довівши перш за все самим собі, що ми здатні, нарешті, стати державою, а не територією. Це головне побажання в день народження країни. А, крім того, бажаємо міцного здоров’я, світу в душі, успіху в справах, віра у власні сили і звичайно, добробуту, якого так не вистачає всім нам.

  З повагою, Союз Лівих Сил