• Василий Волга: Необходимо восстановить доверие к системе кредитной кооперации

    Проблемы в сфере кредитной кооперации действительно глубоки, однако ликвидация кредитных союзов не является выходом и должна быть решена комплексными мерами. Об этом заявил сегодня глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

    «Мы признаем наличие огромных проблем и неоднократно говорили о них на всех уровнях. Госфинуслуг видит проблему даже глубже милиции, поскольку мы ежедневно встречаемся с гражданами, пострадавшими от недобросовестных кредитных союзов. Проблема требует немедленного решения и неудивительно, что министр МВД Анатолий Могилев выступил столь резко», — отметил он.

    Проблеми в сфері кредитної кооперації дійсно глибокі, однак ліквідація кредитних союзів не є виходом і повинна бути вирішена комплексними мірами. Про це заявив сьогодні глава Держкомісії по регулюванню ринків фінансових послуг України, лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

    «Ми визнаємо наявність величезних проблем і неодноразово говорили про них на всіх рівнях. Держфінпослуг бачить проблему навіть глибше міліції, оскільки ми щодня зустрічаємося із громадянами, які постраждали від несумлінних кредитних союзів.  Проблема вимагає негайного рішення й не дивно, що міністр МВС Анатолій Могильов виступив настільки різко», — відзначив він.

    Подробнее…