• «Домовые комитеты» изменят коммунальную политику в Севастополе

    Решить существующие проблемы в сфере ЖКХ с помощью создания домовых комитетов предложила пять месяцев назад Севастопольская городская организация Союза Левых Сил, и сейчас подводит первые итоги этой инициативы.

    Руководитель горорганизации Андрей Соколов уверен, что только лишь при непосредственном участии жильцов можно изменить ситуацию в сфере ЖКХ к лучшему. «Пять месяцев назад СЛС в Севастополе начал создавать «Домовые комитеты» — организации жильцов многоквартирных домов, цель которых добиваться улучшения качества коммунальных услуг, — рассказал он. – Сейчас уже можно подвести предварительные итоги проделанной работы. За этот период мы организовали девять домовых комитетов в разных районах города, и по 14 заявлениям удалось добиться положительных результатов».

    Вирішити існуючі проблеми в сфері ЖКХ за допомогою створення будинкових комітетів запропонувала п’ять місяців назад Севастопольська міська організація Союзу Лівих Сил, і зараз підводить перші підсумки цієї ініціативи.

    Керівник міськрганізації Андрій Соколов упевнений, що тільки лише при особистій участі мешканців можна змінити ситуацію в сфері ЖКХ на краще. «П’ять місяців назад СЛС у Севстополі почав створювати «Будинкові комітети» — організації мешканців багатоквартирних будинків, мета яких домагатися поліпшення якості комунальних послуг, — розповів він. — Зараз уже можна підвести попередні підсумки проробленої роботи. За цей період ми організували дев’ять домових комітетів у різних районах міста, і по 14 заявам удалося домогтися позитивних результатів».

    Подробнее…