• (Украинский) СЛС займеться поліпшенням життя кримських сіл

  3_01.jpg 37 кандидатів від Союзу Лівих Сил стали депутатами в сільських радах за одномандатним списком, один — за мажоритарним, а крім того, посаду голови Новопокровської сільської ради зайняла представник СЛС Ольга Знайшева.

  Як повідомив керівник організації Микола Колюка, по всьому АРК Союз Лівих Сил підтримало1177 виборців, що склало 0,16 відсотків голосів. «Для тих непростих умов, у яких проходили вибори, ми одержали досить непоганий результат», — упевнений він.

  Подробнее…

 • СЛС займется улучшением жизни крымских сел

  3_01.jpg37 кандидатов от Союза Левых Сил стали депутатами сельских советов по партийным спискам, один — по мажоритарному округу, а кроме того, должность головы Новопокровского сельского совета заняла представитель СЛС Ольга Знайшева.

  Как сообщил руководитель организации Николай Колюка, по всему АРК Союз Левых Сил поддержали 1177 избирателей, что составило 0,16 процентов голосов. «Для тех непростых условий, в которых проходили выборы, мы получили достаточно неплохой результат», — уверен он.

  Подробнее…

 • (Украинский) Вибори у Вінниці пройшли на «двійку»

  0,19 відсотків голосів виборців набрав Союз Лівих Сил у Вінницькій області за результатами виборів у місцеві ради.

  Як заявив керівник облорганізації СЛС Костянтин Вергелес, по п’ятибальній шкалі цим виборам можна поставити «двійку». «По-перше, необхідно відзначити, що явка виборців на ділянки була рекордно низкою. Це не могло не спотворити реальну ситуацію під час виборів, — вважає Вергелес. — Маніпулювання виборчим процесом цього року було найбільш масштабним за увесь час існування незалежної України».

  Подробнее…

 • Выборы в Виннице прошли на «двойку»

  0,19 процентов голосов избирателей набрал Союз Левых Сил в Винницкой области по результатам выборов в местные советы.

  Как заявил руководитель облорганизации СЛС Константин Вергелес, по пятибалльной шкале этим выборам можно поставить «двойку». «Во-первых, необходимо отметить, что явка избирателей на участки была рекордно низкой. Это не могло не исказить реальную ситуацию во время выборов, — считает Вергелес. — Манипулирование избирательным процессом в этом году было наиболее масштабным за все время существования независимой Украины».

  Подробнее…

 • (Украинский) Сумський СЛС: Вибори пройшли апатично

  1_01.jpg Апатія, утома та невір’я виборців у будь-які зміни стали характерною рисою виборів у місцеві ради, які пройшли 31 жовтня. Про це заявив керівник Сумської обласної організації Союзу Лівих Сил, підводячи підсумки кампанії.

  Він підкреслив, що в умовах, коли люди абсолютно не вірять політикам, діють тільки два принципа: адміністративний ресурс і прямій підкуп виборців. «Складається враження, що Закон про вибори в місцеві ради був створений для того, щоб якнайсильніше «замучити» як кандидатів, так і виборців.  Перші повинні були проводити величезну кількість зборів, конференцій за дуже невеликий період часу, а також подавати всілякі звіти й проводити тривалу реєстрацію короткої виборчої кампанії, — розповів Скляр. — Виборці ж страждали від великої  кількості бюлетенів, а також від шрифту, що і «видючому» погано видно. Не можна не відзначити величезні черги, які «радували» на кожній ділянці».

  Подробнее…

 • Сумской СЛС: Выборы прошли апатично

  1_01.jpgАпатия, усталость и неверие избирателей в какие-то перемены стали отличительной чертой выборов в местные советы, прошедших 31 октября. Об этом заявил руководитель Сумской областной организации Союза Левых Сил, подводя итоги кампании.

  Он подчеркнул, что в условиях, когда люди абсолютно не верят политикам, действуют только два принципа: административный ресурс и прямой подкуп избирателей. «Складывается впечатление, что Закон о выборах в местные советы был создан для того, чтобы как можно сильнее «замучить» как кандидатов, так и избирателей.  Первые должны были проводить огромное количество собраний, конференций за очень небольшой период времени, а также подавать всевозможные отчеты и проводить длительную регистрацию короткой избирательной кампании, — рассказал Скляр. — Избиратели же страдали от большого  количества бюллетеней, а также от шрифта, который и «зрячему» плохо видно. Нельзя не отметить огромные очереди, которые «радовали» на каждом участке».

  Подробнее…