• (Украинский) Василь Волга: Майбутнє за муніципальним соціалізмом

  1_01.jpg Презентацію книги «Муніципальний соціалізм. Шлях до гідного людського життя» провів 23 жовтня в Сімферополі лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. У книзі відображена суть програми партії — матеріальними ресурсами країни повинні розпоряджатися в першу чергу її жителі, а не верхівка влади й олігархи.

  Як повідомив Волга, у цій праці максимально простою мовою викладені принципи  муніципального соціалізму — єдино вірної побудови влади, при якій країна здатна піднятися з колін. «Ідеологія муніципального соціалізму -це частина цільної ідеології, з якою іде на вибори Союз Лівих Сил», — відзначив він.

  Подробнее…

 • Василий Волга: Будущее за муниципальным социализмом

  1_01.jpg Презентацию книги «Муниципальный социализм. Путь к достойной человеческой жизни» провел 23 октября в Симферополе лидер Союза Левых Сил Василий Волга. В книге отражена суть программы партии — материальными ресурсами страны должны распоряжаться в первую очередь ее жители, а не верхушка власти и олигархи.

  Как сообщил Волга, в этом труде максимально простым языком изложены принципы  муниципального социализма — единственно верного построения власти, при котором страна способна подняться с колен. «Идеология муниципального социализма -это часть цельной идеологии, с которой идет на выборы Союз Левых Сил», — отметил он.

  Подробнее…