• (Украинский) Святкове звернення Президії Політради СЛС

  Святкове звернення Президії

  Політради Союзу Лівих Сил

  до Комуністичної партії України

   

  Шановні колеги, соратники по Блоку лівих і лівоцентристських сил, керівники Комуністичної партії України та рядові комуністи!

  1_01.jpg Вітаємо вас зі знаменною датою в історії Компартії — 140-ю річницею від дня народження Володимира Ілліча Леніна.

  Незважаючи на неоднозначність сучасних оцінок, Ленін безперечно є видатною фігурою у світовій історії. У двадцятому столітті він вплинув на весь хід історичного процесу.

  Для більшості людей Ленін залишається, насамперед, особистістю, під керівництвом якої була здійснена Жовтнева революція, була створена партія, що існує донині, і людиною, яка заклала основи нової ідеології.

  Суть цієї ідеології — верховенство людини праці, інтернаціоналізм і соціальна справедливість. По суті, її протистояння з лібералізмом і визначило головні події минулого століття. І багато чого з її головних принципів, насамперед, принципи соціальної справедливості, лягло в основу сучасної соціал-демократії.

  Бажаємо вам успіхів у політичній діяльності. Віримо, що наше співробітництво неодмінно увінчається перемогою.

   

  Зі святом!

  СЛС

 • Праздничное обращение Президиума Политсовета СЛС

  Праздничное обращение Президиума

  Политсовета Союза Левых Сил

  к Коммунистической партии Украины

   

  Уважаемые коллеги, соратники по Блоку левых и левоцентристских сил, руководители Коммунистической партии Украины и рядовые коммунисты!

  1_01.jpgПоздравляем вас со знаменательной датой в истории Компартии — 140-й годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

  Несмотря на неоднозначность современных оценок, Ленин бесспорно является выдающейся фигурой в мировой истории. В двадцатом веке он оказал колоссальное влияние на весь ход исторического процесса.

  Для большинства людей Ленин остается, прежде всего, личностью, под руководством которой свершилась Октябрьская революция, была создана партия, существующая по сей день, и человеком, заложившим основы новой идеологии.

  Суть этой идеологии — главенство человека труда, интернационализм и социальная справедливость. По сути, ее противостояние с либерализмом и определило главные события прошлого века. И многое из ее главных принципов, прежде всего, принципы социальной справедливости, легло в основу современной социал-демократии.

   

  Желаем вам успехов в политической деятельности. Верим, что наше сотрудничество непременно увенчается победой.

   

  С праздником!

  СЛС