• Василий Волга пообещал защищать экономические интересы украинцев (видео)

  Проявлять жесткость для защиты экономических интересов украинцев пообещал в эфире телеканала «Украина» в конце марта 2010 года глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, лидер Союза Левых Сил Василий Волга. «Я человек социалистических взглядов, и по этой причине, жесткость, которую я продемонстрирую, будет направлена как раз на защиту интересов граждан Украины», — заявил он.

  Подробнее…

 • (Украинский) Василь Волга очолив Госкомісію з регулювання ринку фінпослуг

  3_01.jpg Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга був представлений як новий керівник Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

  За словами Волги, в середу відбувся «нормальний процес прийому-передачі та трьохгодинна розмова з попереднім главою Держкомісії Віктором Сусловим». «Ми обговорили весь спектр проблем, що стосується роботи комісії — починаючи від недержавних пенсійних фондів й закінчуючи ломбардами. Виявилося, що на багато процесів ми дивимося однаково. Багато стратагем закладені Сусловим, будуть продовжувати реалізовуватися. Зокрема, вирішення проблем, пов’язаних із кредитними спілками та наведенням порядку в цій сфері через законодавчі ініціативи, боротьба з «оптимізаторами» податків і непорядними страховими компаніями. Крім того, ми впритул займемося розвитком сектора недержавного пенсійного страхування», — відзначив він.

  Подробнее…

 • Василий Волга возглавил Госкомиссию по регулированию рынка финуслуг

  3_01.jpgСегодня на заседании Кабинета министров Украины лидер Союза Левых Сил Василий Волга был представлен в качестве нового руководителя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

  По словам Волги, в среду состоялся «нормальный процесс приема-передачи и трехчасовой разговор с предыдущим главой Госкомиссии Виктором Сусловым». «Мы обсудили весь спектр проблем, касающихся работы комиссии — начиная от негосударственных пенсионных фондов и заканчивая ломбардами. Оказалось, что на многие процессы мы смотрим одинаково. Многие стратагемы заложенные Сусловым, будут продолжать реализовываться и далее. В частности, решение проблем, связанных с кредитными союзами и наведение порядка в этой сфере через законодательные инициативы, борьба с «оптимизаторами» налогов и недобропорядочными страховыми компаниями. Кроме того, мы вплотную займемся развитием сектора негосударственного пенсионного страхования», — отметил он.

  Подробнее…

 • (Украинский) Херсонський СЛС рекламує здоровий спосіб життя

  Науково-популярні фільми й лекції про здоровий спосіб життя з 15 березня 2010 року проводить у Херсоні й районах області Херсонська обласна організація Союзу Лівих Сил.

  За словами заступника глави Херсонської обласної організації СЛС Поліни Зінченко, кінолекторії про шкоду наркоманії, алкоголізму й табакокурінння «привертають увагу як дорослих людей, так і молоді». «Спочатку для слухачів читається лекція, після чого демонструється фільм, а наприкінці сеансу всі бажаючі висловлюють свої думки й задають питання», — розповіла Зінченко.

  Подробнее…

 • Херсонский СЛС рекламирует здоровый образ жизни

  Научно-популярные фильмы и лекции о здоровом образе жизни с 15 марта 2010 года проводит в Херсоне и районах области Херсонская областная организация Союза Левых Сил.

  По словам заместителя главы Херсонской областной организации СЛС Полины Зинченко, кинолектории о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения «привлекают внимание как взрослых людей, так и молодежи». «Сначала для слушателей читается лекция, после чего демонстрируется фильм, а в конце сеанса все желающие высказывают свои мысли и задают вопросы», — рассказала Зинченко.

  Подробнее…

 • (Украинский) Молодіжні організації Луганщини підтримали Табачника

  2_01.jpg «Нерозумно «таврувати» міністра освіти Дмитра Табачника за його минулі висловлення як політика. Кожна людина має право на свої переконання, а також право вільно їх висловлювати», — до такого висновку прийшли на черговому засіданні Луганської обласної молодіжної ради, яке відбулося 17 березня 2010 року, представники молодіжних організацій Луганщини.

  Голова ГО «Молодіжний Союз Лівих Сил» Андрій Тамбовцев упевнений, що «атака йде не особисто на Табачника, а на коаліцію, новий Кабмін і Президента Януковича». «Справа не в особистості міністра, а в існуючому протиріччі «Схід-Захід», «свій-чужий», — відзначив він. — Екс-міністр Вакарчук зруйнував освіту в Україні, і я сподіваюся на належну оцінку його дій з боку відповідних органів».

  Подробнее…

 • Молодежные организации Луганщины поддержали Табачника

  2_01.jpg«Неразумно «казнить» министра образования Дмитрия Табачника за его прошлые высказывания как политика. Каждый человек имеет право на свои убеждения, а также право свободно их высказывать», — к такому выводу пришли на очередном заседании Луганского областного молодежного совета, состоявшееся 17 марта 2010 года, представители молодежных организаций Луганщины.

  Председатель ОО «Молодежный Союз Левых Сил» Андрей Тамбовцев уверен, что «атака не идет не лично на Табачника, а на коалицию, новый Кабмин и Президента Януковича». «Дело не в личности министра, а в существующем противоречии «Восток-Запад», «свой-чужой», — отметил он. — Экс-министр Вакарчук разрушил образование в Украине, и я надеюсь на должную оценку его действий со стороны соответствующих органов».

  Подробнее…

 • (Украинский) Лідер СЛС: ліві будуть істотно впливати на політику України

  1_01.jpg «Блок лівих і лівоцентристських сил брав участь у формуванні коаліції, і прийме найактивнішу участь у роботі нового Кабінету міністрів. Дуже скоро ліві будуть істотно впливати на політичні процеси в країні», — заявив сьогодні в інтерв’ю одеському телеканалу «Окей» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

  Він підкреслив, що «якщо ліві хочуть виконати хоча б частину своєї виборчої програми в діючому Кабінеті міністрів, нам необхідна реальна влада». «Ми сказали, що нашому Блоку необхідні контролюючі посади й призначення, на яких ми як ліві зможемо себе показати. Якщо ми зробили заяву, що в нашій країні пріоритетним є права і свободи громадянина України і його добробут,  а не права і свободи бізнесмена, банкіра й злодія, то тоді нам потрібні реальні важелі влади, щоб це довести», — повідомив Волга.

  Подробнее…

 • Лидер СЛС: левые будут существенно влиять на политику Украины

  1_01.jpg«Блок левых и левоцентристских сил участвовал в формировании коалиции, и примет самое активное участие в работе нового Кабинета министров. Очень скоро левые будут существенно влиять на политические процессы в стране», — заявил сегодня в интервью одесскому телеканалу «Окей» лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

  Он подчеркнул, что «если левые хотят выполнить хотя бы часть своей избирательной программы в действующем Кабинете министров, нам необходима реальная власть». «Мы сказали, что нашему Блоку необходимы контролирующие должности и назначения, на которых мы как левые сможем себя показать. Если мы сделали заявление, что в нашей стране приоритетным являются права и свободы гражданина Украины и его благосостояние,  а не права и свободы бизнесмена, банкира и вора, то тогда нам нужны реальные рычаги власти, чтобы это доказать», — сообщил Волга.

  Подробнее…

 • (Украинский) Василь Волга: «Сподіваюся, що зовнішня політика буде відштовхуватися від економічних інтересів»

  1_01.jpg«Я дуже розраховую на те, що зовнішня  політика Януковича буде серйозно відштовхуватися від економічних  інтересів держави», — заявив у минулу п’ятницю в прямому ефірі радіо «Голос Росії» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга, аналізуючи зовнішню політику України.

  За  словами політика, зараз «необхідно реанімувати безліч неймовірно взаємовигідних відносин між Україною й Російською Федерацією, які можуть привести до справжнього українського успіху». «У першу чергу це стосується атомної енергетики та сільського господарства. Наприклад, питання створення єдиного зернового консорціуму між Україною, Росією, Білоруссю й Казахстаном назрів уже до неможливості. Ви подивіться, що відбувається із цінами на зерно за останні роки. Держави, які зараз мають достатню кількість зерна на продаж, — це держави-мільйонери. Вони мають такі грошові надходження, які зовсім адекватні надходженням від нафтодоларів», — заявив Волга.

  Подробнее…