• (Украинский) Володимир Шевченко: позиція Юлії Тимошенко небезпечна для держави

  1_01.jpg Позиція прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка заявила, що не визнає результатів виборів і не вважає Януковича президентом — дуже небезпечна для держави. Про це сьогодні в прямому ефірі радіо «Промінь» заявив ідеолог, член Президії Політради Союзу Лівих Сил, ректор Університету ефективного розвитку Володимир Шевченко. «Небезпека ситуації полягає в тому, що Юлія Тимошенко є прем’єр-міністром, який фактично керує всім економічним життям у країні, і від діяльності якого залежить добробут кожної людини. Конфронтація між президентом і прем’єром може привести до дуже серйозних економічних наслідків», — упевнений він.

  Подробнее…

 • Владимир Шевченко: позиция Юлии Тимошенко опасна для государства

  1_01.jpgПозиция премьер-министра Юлии Тимошенко, которая заявила, что не признает результатов выборов и не считает Януковича президентом — очень опасна для государства. Об этом сегодня в прямом эфире радио «Проминь» заявил идеолог, член Президиума Политсовета Союза Левых Сил, ректор Университета эффективного развития Владимир Шевченко. «Опасность ситуации состоит в том, что Юлия Тимошенко является премьер-министром, который фактически руководит всей экономической жизнью в стране, и от деятельности которого зависит достаток каждого человека. Конфронтация между президентом и премьером может привести к очень серьезным экономическим последствиям», — уверен он.

  Подробнее…

 • (Украинский) Заява СЛС про парад у Севастополі

  1_01.jpg Заява політичної партії "Союз Лівих Сил" із приводу проведення спільного військового параду в Севастополі на відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

   

  Президент Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про проведення, за узгодженням з Україною, військового параду в Севастополі на відзначення 65- летия Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

  Подробнее…

 • Заявление СЛС о параде в Севастополе

  1_01.jpgЗаявление

  политической партии "Союз Левых Сил"

  по поводу проведения совместного военного парада в Севастополе

  в ознаменование 65-летия  Победы в Великой  Отечественной войне 

  1941-1945 годов 
   

  Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении, по согласованию с Украиной, военного парада в Севастополе в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  Подробнее…

 • (Украинский) У лівих великі перспективи на найближчих місцевих виборах

  У лівих дуже великі перспективи на найближчих місцевих виборах —  заявив сьогодні в ефірі радіо «Промінь» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. На його думку, ліві сили знайдуть широку підтримку не тільки серед населення центральної та південно-східної України, але й на заході країни. «Це й не дивно, адже  споконвічно ліві ідеї народжувалися на заході, — упевнений він. — До того ж на місцеві вибори ми підемо із програмою муніципального соціалізму. Це означає, що якщо людина живе в певнім місті, у ньому прцює, він має право брати участь у прибутках, які заробляються в цьому місті. Ці гроші можна витратити або за своїм розсудом, або на медичну страховку. Така програма вже реалізована у Швеції, Данії й Голландії».

  Подробнее…

 • У левых большие перспективы на ближайших местных выборах

  У левых очень большие перспективы на ближайших местных выборах —  заявил сегодня в эфире радио «Проминь» лидер Союза Левых Сил Василий Волга. По его мнению, левые силы найдут широкую поддержку не только среди населения центральной и  юго-восточной Украины, но и на западе страны. «Это и неудивительно, ведь  изначально левые идеи рождались на западе, — уверен он. — К тому же на местные выборы мы пойдем с программой муниципального социализма. Это означает, что если человек живет в определенном городе, в нем трудится, он имеет право участвовать в прибылях, зарабатываемых в этом городе. Эти деньги можно потратить либо по своему усмотрению, либо на медицинскую страховку. Такая программа уже реализована в Швеции, Дании и Голландии».

  Подробнее…

 • (Украинский) З Днем захисника Вітчизни!

  23feb_1.gif Для мене 23 лютого дуже значиме свято. Я не хотів би відносити себе до холопів, які роду не пам’ятають. Багато чого зроблено для майбутньої України й царською Росією, і Червоною армією, у рядах якої служило 7 мільйонів українців. Тому День захисника Батьківщини багато чого значить для людини, яка вважає себе патріотом своєї країни. Патріотом не в сенсі говоріння на тій або іншій мові, а патріотом, готовим віддати життя за свою Батьківщину й прагнучому до того, щоб його країна сильнішала, ставала більш беспечною та багатою.

  Неможливо заперечувати День Радянської армії та Військово-морського флоту, завдяки яким Україна сьогодні існує і які стали основою для української армії й флоту. А більш широкий символізм Дня захисника Батьківщини поширюється вже й на все чоловіче населення, здатне взяти в руки зброю для захисту своєї країни. 

  Подробнее…

 • С Днем защитника Отечества!

  23feb_1.gif Для меня 23 февраля очень значимый праздник. Я не хотел бы относить себя к холопам, родства не помнящим. Многое сделано для будущей Украины и царской Россией, и Красной армией, в рядах которой служило 7 миллионов украинцев. Поэтому День защитника Отечества многое значит для человека, который считает себя патриотом своей страны. Патриотом не в смысле говорения на том или ином языке, а патриотом, готовым отдать жизнь за свою Родину и стремящемся к тому, чтобы его страна становилась сильнее, безопаснее и богаче.

  Невозможно отрицать День Советской армии и Военно-морского флота, благодаря которым Украина сегодня существует и которые стали основой для украинской армии и флота. А более широкий символизм Дня защитника Отечества распространяется уже и на все мужское население, способное взять в руки оружие для защиты своей страны. 

  Подробнее…

 • (Украинский) Волга: корупція не заважає влади мільярдерів

  1_01.jpg Корупція не заважає влади мільярдерів і мільйонерів, більше того, вона їм украй необхідна. Таку думку виявив сьогодні в ефірі радіо «Ера» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. «Корупція є необхідним елементом у тій системі координат, яку нинішня влада наклала на нашу державу», — упевнений він.

  Волга заявив, що з корупцією потрібно боротися жорстко, однак всі міри «повинні бути спрямовані проти конкретного кола чиновників». «Не можна направляти жорсткі антикорупційні закони проти простої людини, яка просто змушена хабарничати, оскільки занурена в цю варварську систему, яку побудували політики, — підкреслив він. — Нещасливий той лікар, змушений брати хабар. Він би цього не робив, якби в нього була гідна зарплата. Тому направляти дія цих законів необхідно проти певного кола державних чиновників. І чим жорсткіше — тим краще».

  Подробнее…

 • Волга: коррупция не мешает власти миллиардеров

  1_01.jpgКоррупция не мешает власти миллиардеров и миллионеров, более того, она им крайне необходима. Такое мнение выказал сегодня в эфире радио «Эра» лидер Союза Левых Сил Василий Волга. «Коррупция является необходимым элементом в той системе координат, которую нынешняя власть наложила на наше государство», — уверен он.

  Волга заявил, что с коррупцией нужно бороться жестко, однако все меры «должны быть направлены против конкретного круга чиновников». «Нельзя направлять жесткие антикоррупционные законы против простого человека, который просто вынужден брать взятки, поскольку погружен в эту варварскую систему, которую построили политики, — подчеркнул он. — Несчастлив тот врач, вынужден брать взятку. Он бы этого не делал, если бы у него была достойная зарплата. Поэтому направлять действие этих законов необходимо против определенного круга государственных чиновников. И чем жестче — тем лучше».

  Подробнее…