• (Украинский) «Молодіжка» СЛС підтримала змагання легкоатлетів

  1_01.jpg Змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти» відбулися 9 січня в приміщенні легкоатлетичного манежу Республіканського спортивного інтернату в Києві за підтримки Союзу Лівих Сил. Учасники змагань — молоді спортсмени, резерв Національної збірні України, представники різних спортивних шкіл і команд із дюжини областей України.

  Характерною рисою цієї події є повне її ігнорування з боку київської міської влади. За словами головного судді змагань Семена Донського, «мерія відмовила нам у всіх видах фінансування, посилаючись на нестачу грошей у міському бюджеті. Наші спортсмени за свій рахунок приїхали в Київ, ми не в змозі оплатити навіть їхнє харчування».

  Подробнее…

 • «Молодежка» СЛС поддержала соревнования легкоатлетов

  1_01.jpgСоревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» состоялись 9 января в помещении легкоатлетического манежа Республиканского спортивного интерната в Киеве при поддержке Союза Левых Сил. Участники соревнований — молодые спортсмены, резерв Национальной сборной Украины, представители различных спортивных школ и команд из дюжины областей Украины.

  Отличительной особенностью события — это полное игнорирование его со стороны киевской городской власти. По словам главного судьи соревнований Семена Донского, «мэрия отказала нам во всех видах финансирования, ссылаясь на нехватку денег в городском бюджете. Наши спортсмены за свой счет приехали в Киев, мы не в состоянии оплатить даже их питание».

  Подробнее…

 • (Украинский) Василь Волга: державі необхідна баланс власності

  Для ефективної діяльності держави необхідно знайти оптимальне сполучення приватної та державної власності, вважає лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. Під час робочої поїздки Блоку лівих і лівоцентристських сил у Запоріжжі він, зокрема, відзначив, що «у нас було майже 20 років щоб переконатися, що «ефективний власник» в умовах, коли немає контролю з боку держави, уміє тільки ефективно красти».

  «Ліві не проти приватної власності. Навпаки, в умовах, коли держава не служить капіталу, приватна власність на засоби виробництва може бути дійсно ефективною. Для цього власник повинен у повному обсязі платити податки, а він це буде робити тільки під страхом націоналізації. А націоналізація відбувається, якщо власник не виконує встановлених державою норм і правил — не підтримує соціальну сферу, звільняє людей, не платить зарплати», — відзначила Волга.

  Подробнее…

 • Василий Волга: государству необходим баланс собственности

  Для эффективной деятельности государства необходимо найти оптимальное сочетание частной и государственной собственности, считает лидер Союза Левых Сил Василий Волга. Во время рабочей поездки Блока левых и левоцентристских сил в Запорожье он, в частности, отметил, что «у нас было почти 20 лет чтобы убедиться, что «эффективный собственник» в условиях, когда нет контроля со стороны государства, умеет только эффективно воровать».

  «Левые не против частной собственности. Наоборот, в условиях, когда государство не служит капиталу, частная собственность на средства производства может быть действительно эффективной. Для этого собственник должен в полном объеме платить налоги, а он это будет делать только под страхом национализации. А национализация производится, если собственник не выполняет установленных государством норм и правил — не поддерживает социальную сферу, увольняет людей, не платит зарплаты», — отметил Волга.

  Подробнее…