• (Украинский) НЕ ДОПУСТИМО ВІДРОДЖЕННЯ ФАШИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ!

  ЗАЯВА

  обласних організацій політичної партії «Союз Лівих Сил», Комуністичної партії України, партії «Справедливість», Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), які входять у виборчий блок лівих і лівоцентристських сил.

  г. Харків                                                                                                      14 жовтня 2009 року

  При прямій підтримці Президента Ющенко і нинішнього прем’єр-міністра Тимошенко неонацистська ідеологія все міцніше закріплюється у владі. Прийшовши незаконним шляхом до влади в 2004 році, «помаранчеві» сили сьогодні сповідають відверто фашистську ідеологію й відроджують фашистську практику.

  Це проявляється в наполегливих спробах перегляду на державному рівні оцінок міжнародного Нюрнберзького трибуналу щодо осуду фашизму і його пособників. В Указі Президента Ющенко від 14.10.2006 р. «Про всебічне вивчення й об’єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху й сприяння процесу національного примирення» діяння ОУН-УПА кваліфікуються як визвольний рух, що означає фактичне виправдання військових злочинів ОУН-УПА, які воювали на стороні гітлерівської Німеччини проти народів СРСР і Радянської України.

  Подробнее…

 • НЕ ДОПУСТИМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ФАШИЗМА НА ХАРЬКОВЩИНЕ!

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  областных организаций политической партии «Союз Левых Сил», Коммунистической партии Украины, партии «Справедливость», Социал-демократической партии Украины (объединенной), входящих в избирательный блок левых и левоцентристских сил.

  г. Харьков                                                                                                    14 октября 2009 года

  При прямой поддержке Президента Ющенко и нынешнего премьер-министра Тимошенко неонацистская идеология все прочней закрепляется во власти. Придя незаконным путем к власти в 2004 году, «оранжевые» силы сегодня исповедуют откровенно фашистскую идеологию и возрождают фашистскую практику.

  Это проявляется в настойчивых попытках пересмотра на государственном уровне оценок международного Нюрнбергского трибунала относительно осуждения фашизма и его пособников. В Указе Президента Ющенко от 14.10.2006 г. «О всестороннем изучении и объективном освещении деятельности украинского освободительного движения и содействия процессу национального примирения» деяния ОУН-УПА квалифицируются как освободительное движение, что означает фактическое оправдание военных преступлений ОУН-УПА, воевавших на стороне гитлеровской Германии против народов СССР и Советской Украины.

  Подробнее…