• (Украинский) У Полтаві провели конференцію з нагоди об'єднання лівих партій

  Союз Лівих Сил у Полтаві провів регіональну конференцію з нагоди створення Блоку лівих сил із КПУ, СДПУ(о) і партією «Справедливість». Під час заходу, який проходив 25 вересня, керівник полтавського СЛС Михайло Дугін привітав всіх присутніх зі створенням єдиного Блоку лівих партій.

  Учасники конференції обговорили Декларацію нового об’єднання, визначили завдання й напрямки діяльності у випадку приходу до влади. Також були обрані делегати на Всеукраїнський З’їзд СЛС, що відбудеться в жовтні 2009 року.

 • В Полтаве провели конференцию по случаю объединения левых партий

  Полтавская областная организация Союз Левых Сил провела региональную конференцию по случаю создания Блока с КПУ, СДПУ(о) и партией «Справедливость». Во время мероприятия, которое проходило 25 сентября, руководитель полтавского СЛС Михаил Дугин поздравил всех присутствующих с созданием единого Блока левых партий.

  Участники конференции обсудили Декларацию нового объединения, определили задачи и направления деятельности в случае прихода к власти. Также были избраны делегаты на Всеукраинский Съезд  СЛС, который состоится в октябре 2009 года.

 • Василий Волга: внешняя политика Виктора Ющенко – провальная (видео)

  О провале внешней политики, которая проводится президентом Виктором Ющенко, заявил 30 сентября 2009 года во время программы «Вечерний кофе с Дмитрием Джангировым» лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

  По его словам, после деятельности правящих сил, которые «нам с вами рассказывали, убеждали Россию, убеждали европейское сообщество, что в 1939 году было совершено преступление», началось наступление на территориальную целостность Украины.

  Про провал зовнішньої політики, що проводиться президентом Віктором Ющенко, заявив 30 вересня 2009 року під час програми «Вечірня кава з Дмитром Джангіровим» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

  За його словами, після діяльності правлячих сил, які «нам з вами розповідали, переконували Росію, переконували європейське співтовариство, що в 1939 році було вчинено злочин», почалося настання на територіальну цілісність України. Подробнее…

 • Василий Волга рассказал о территориальных претензиях Польши (видео)

  Первым шагом к предъявлению Украине территориальных претензий назвал требование польского сейма признать пакт Молотова-Риббентропа преступным лидер Союза Левых Сил Василий Волга. «Если еще до потери Украиной своей территории в пользу Румынии это казалось фантастическим, то сейчас мы увидели еще один способ предъявления территориальных претензий и получения своего через международные судебные инстанции», — отметил он.

  Волга выказал уверенность, что руководство Польши после отказа США размещать систему ПРО на территории этой страны, начнет активную агитационную кампанию, чтобы пересмотреть договора, подписанные после Второй мировой войны. «Последуют обращения в международные судебные инстанции с целью пересмотра результатов Второй мировой войны», — подчеркнул лидер СЛС.

  Першим кроком до пред’явлення Україні територіальних претензій назвав вимогу польського сейму визнати пакт Молотова-Ріббентропа злочинним лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. «Якщо ще до втрати Україною своєї території на користь Румунії це здавалося фантастичним, то зараз ми побачили ще один спосіб пред’явлення територіальних претензій і отримання свого через міжнародні судові інстанції», — відзначив він.

  Волга виявив упевненість, що керівництво Польщі після відмови США розміщати систему ПРО на території цієї країни, почне активну агітаційну кампанію, щоб переглянути договори, підписані після Другої світової війни. «Підуть звертання до міжнародних судових інстанцій з метою перегляду результатів Другої світової війни», — підкреслив лідер СЛС.