• (Украинский) Рудольф Поварницын: «Очень хочу изменить ситуацию в украинском спорте!».

  2_01.jpgМатериалы об экс рекордсмене мира по прыжкам в высоту Рудольфе Поварницыне (2м40см) уже несколько раз появлялись на страницах сайта www.runners.ru  и поэтому нет ничего удивительного в том, что мы считаем этого легендарного спортсмена хорошим другом и экспертом нашего портала. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию интервью Рудольфа Поварницына, в котором он делится  впечатлениями от турнира по прыжкам в высоту в Бердичеве, высказывает свое мнение по поводу положения дел в украинской легкой атлетике, а так же сообщает о том, что уходит в политику.

  p.s. Помимо этого, любого ценителя легкой атлетики заинтересует подборка фотографий из домашнего архива Рудольфа Поварницына, которую он прислал нам по моей просьбе.

  Подробнее…

 • Рудольф Поварницын: «Очень хочу изменить ситуацию в украинском спорте!».

  2_01.jpgМатериалы об экс рекордсмене мира по прыжкам в высоту Рудольфе Поварницыне (2м40см) уже несколько раз появлялись на страницах сайта www.runners.ru  и поэтому нет ничего удивительного в том, что мы считаем этого легендарного спортсмена хорошим другом и экспертом нашего портала. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию интервью Рудольфа Поварницына, в котором он делится  впечатлениями от турнира по прыжкам в высоту в Бердичеве, высказывает свое мнение по поводу положения дел в украинской легкой атлетике, а так же сообщает о том, что уходит в политику.

  p.s. Помимо этого, любого ценителя легкой атлетики заинтересует подборка фотографий из домашнего архива Рудольфа Поварницына, которую он прислал нам по моей просьбе.

  Подробнее…

 • (Украинский) Німецькі ліві вітають створення Лівого блоку

  «Дуже важливим» назвали появу українського Лівого блоку, створеного Комуністичною партією, СДПУ (о), Союзом Лівих Сил і партією «Справедливість» представники німецького Фонду імені Рози Люксембург і Лівої партії Німеччини Хельмут Марков і Лутц Бранш і призвали до використання «всіх комунікаційних можливостей» для інтернаціонального обміну досвідом.

  У ході круглого стола, що пройшов у минуле середовище в Києві німецькі ліві повідомили, що приїхали в Київ для обміну досвідом з Лівим блоком, створеним чотирма лівими партіями для участі в президентські й всіх наступних виборах. Схожість проблем у лівих Німеччини й України, необхідність створення програми, здатної «вплинути на соціально-економічну модель суспільства» і реформування політики лівого руху в Європі — так був обкреслений коло проблем. Німецькі політики відкинули припущення про узяття шефства над українськими колегами. «Ради давати ми не будемо. Ми будемо обмінюватися досвідом», — заявив Гельмут Марков.

  Подробнее…

 • Немецкие левые приветствуют создание Левого блока

  «Очень важным» назвали появление украинского Левого блока, созданного Коммунистической партией, СДПУ (о), Союзом Левых Сил и партией «Справедливость» представители германского Фонда имени Розы Люксембург и Левой партии Германии Хельмут Марков и Лутц Бранш и призвали к использованию «всех коммуникационных возможностей» для интернационального обмена опытом.

  В ходе круглого стола, прошедшего в минувшую среду в Киеве немецкие левые сообщили, что приехали в Киев для обмена опытом с Левым блоком, созданным четырьмя левыми партиями для участия в президентских и всех последующих выборах. Схожесть проблем у левых Германии и Украины, необходимость создания программы, способной «повлиять на социально-экономическую модель общества» и реформирование политики левого движения в Европе — так был очерчен круг проблем. Немецкие политики отвергли предположение о взятии шефства над украинскими коллегами. «Советы давать мы не будет. Мы будем обмениваться опытом», — заявил Гельмут Марков.

  Подробнее…

 • (Украинский) Харків’янам презентували Лівий блок

  1_01.jpg Лідери чотирьох політичних партій — КПУ, Союзу Лівих Сил, СДПУ (о) і партії «Справедливість», — презентували 23 вересня в Харкові новостворений Блок лівих сил. Основною метою Блоку, як була заявлена на мітингу, який зібрав у центрі міста, на площі Свободи біля трьох тисяч чоловік, зміна правлячого режиму й відсторонення від влади олігархів.

  За словами лідера Компартії Петра Симоненко, «ми пропонуємо соціалістичну альтернативу так званому «шляху розвитку», який сьогодні існує. Треба повернутися до системи народовладдя. Ми пропонуємо переглянути внутрішню й зовнішню політику, щоб вона відповідала інтересам України й простих громадян. Ми пропонуємо громадянам об’єднатися та не піддаватися на популістські заяви. Для тих, хто підтримує ліві й лівоцентристські ідеї, ми створили цей «політичний кулак».

  Подробнее…

 • Харьковчанам презентовали Левый блок

  1_01.jpgЛидеры четырех политических партий — КПУ, Союза Левых Сил, СДПУ (о) и партии «Справедливость», — презентовали 23 сентября в Харькове новосозданный Блок левых сил. Основной целью Блока, как была заявлено на митинге, собравшем в центре города, на площади Свободы около трех тысяч человек, смена правящего режима и отстранение от власти олигархов.

  По словам лидера Компартии Петра Симоненко, «мы предлагаем социалистическую альтернативу так называемому «пути развития», который сегодня существует. Надо вернуться к системе народовластия. Мы предлагаем пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, чтобы она отвечала интересам Украины и простых граждан. Мы предлагаем гражданам объединиться и не поддаваться на популистские заявления. Для тех, кто поддерживает левые и левоцентристские идеи, мы создали этот «политический кулак».

  Подробнее…