• (Украинский) Активісти «Громадского контролю» у Харкові виступили проти беззаконного закриття аптеки

  3 вересня 2009 р. активісти Харківського обласного відділення ВОО «Громадский контроль» підтримали мітинг фармацевтів проти розпродажу лікувальних установ.

  Мітинг став реакцією на новину про  можливе закриття аптеки № 450.  Закриття аптеки відіб’ється не тільки на працівниках аптеки, але й на багатьох харків’янах, оскільки вона знаходиться на території Харківської обласної лікарні — її місце розташування зручно не тільки жителям міста, але й області.

  На думку керівника Харківського відділення ВОО «Громадский Контроль» Олександр Чернов, ліквідація лікувальних закладів під прикриттям підготовки до Євро-2012, говорить про те, що в місті відбувається формений переділ майна територіальної громади. «Наші чиновники делікатно умовчують те, що в Харківській обласній лікарні вже виставлені на продаж більше 1000 квадратних метрів приміщенні. Зараз хочуть закрити аптеку. Незабаром у місті харків’янам буде ніде лікуватися й купувати ліки», — заявив Чернов.

  1_01.jpg

  Подробнее…

 • Активисты «Громадского контроля» в Харькове выступили против беззаконного закрытия аптеки

  3 сентября 2009 г. активисты Харьковского областного отделения ВОО «Громадский контроль» поддержали митинг фармацевтов против распродажи лечебных учреждений.

  Митинг стал реакцией на новость о возможном закрытии аптеки № 450. Закрытие аптеки отразится не только на работниках аптеки, но и на многих харьковчанах, поскольку она находится на территории Харьковской областной больницы — ее местоположение удобно не только жителям города, но и области.

  По мнению руководителя Харьковского отделения ВОО «Громадский Контроль» Александр Чернов, ликвидация лечебных учреждений под прикрытием подготовки к Евро-2012, говорит о том, что в городе происходит форменный передел имущества территориальной общины. «Наши чиновники деликатно умалчивают то, что в Харьковской областной больнице уже выставленны на продажу больше 1000 квадратных метров помещении. Сейчас хотят закрыть аптеку. В скором времени в городе харьковчанам будет негде лечиться и покупать лекарства», — заявил Чернов.

  1_01.jpg

  Подробнее…

 • (Украинский) Василь Волга: Наслідків для Нацбанку не буде ніяких, поки ми не змінимо Конституцію

  В.ВолгаУ тім, що сьогодні заявив привселюдно екс-замголови Нацбанку України Олександр Савченко, є дві складові, вважає лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. Перша — банкір говорить найчистішу правду, і друга — НБУ відокремлений від держави, захищений спеціальним Законом і двома статтями Конституції України, і жодна контролююча організація не зможе переступити його поріг і задати питання.

  За словами Волги, в силу особливого становища й повної автономності, НБУ не тільки винний у махінаціях і зароблянні грошей не для держави, але прямо зацікавлений у цьому, проводить цілеспрямовану діяльність у даному напрямку, що призводить до девальвації й інфляції. «Союз Лівих Сил неодноразово заявляв про необхідність ліквідації незалежності НБУ, і я у свій час навіть вносив законопроект про його підпорядкування державі, щоб держава одержала хоч якийсь ступінь контролю над ним, — відзначив він. — Неможливо не погодитися з думкою Савченко про те, що НБУ проводить неадекватну політику кредитування. У той час як всі Центробанки миру знизили ставку рефінансування майже до нуля та ввели програми, згідно яких гроші йдуть на кредитування економіки по пільгових кредитах, НБУ збільшує ставку й піднімає відсоток по кредитуванню для реального сектора економіки. Люди одержують кредити під 30% річних!».

  Подробнее…

 • Василий Волга: Последствий для Нацбанка не будет никаких, пока мы не изменим Конституцию

  В.ВолгаВ том, что сегодня заявил во всеуслышание экс-зампредседателя Нацбанка Украины Александр Савченко, есть две составляющих, считает лидер Союза Левых Сил Василий Волга. Первая — банкир говорит чистейшую правду, и вторая — НБУ отделен от государства, защищен специальным Законом и двумя статьями Конституции Украины, и ни одна контролирующая организация не сможет переступить его порога и задать вопросы.

  По словам Волги, в силу особого положения и полной автономности, НБУ не только виновен в махинациях и зарабатывании денег не для государства, но напрямую заинтересован в этом, проводит и целенаправленную деятельность в данном направлении, что приводит к девальвации и инфляции. «Союз Левых Сил неоднократно заявлял о необходимости ликвидации независимости НБУ, и я в свое время даже вносил законопроект о его подчинении государству, чтобы государство получило хоть какую-то степень контроля над ним, — отметил он. — Невозможно не согласиться с мнением Савченко о том, что НБУ проводит неадекватную политику кредитования. В то время как все Центробанки мира понизили ставку рефинансирования почти до нуля и ввели программы, согласно которых деньги идут на кредитование экономики по льготным кредитам, НБУ увеличивает ставку и поднимает процент по кредитованию для реального сектора экономики. Люди получают кредиты под 30% годовых!».

  Подробнее…