• (Украинский) СЛС і Південноруське Реєстрове Козацтво будуть разом домагатися соціально-політичної єдності в Криму

  2_01.jpgУгода про співробітництво та взаємодію була підписано сьогодні в Сімферополі між керівництвом Кримської республіканської організації Союзу Лівих Сил і керівництвом громадської організації "Південноруське Реєстрове Козацтво (Військо Низове)». Під документом поставили підпис лідер КРО СЛС Геннадій Говорущенко та гетьман Реєстрового Козацтва Володимир Карпов.

  Серед поставлених завдань — необхідність  розвитку та зміцнення взаємин  між народностями, які населяють  Автономну Республіку Крим, а також збереження й розвитку єдиного інформаційного простору між ними.  

  Подробнее…

 • СЛС и Южнорусское Реестровое Казачество будут добиваться социально-политического единства в Крыму

  2_01.jpgСоглашение о сотрудничестве и взаимодействии было подписано сегодня в Симферополе между руководством Крымской республиканской организации Союза Левых Сил и руководством общественной организации "Южнорусское Реестровое Казачество (Войско Низовое)». Под документом поставили подпись лидер КРО СЛС Геннадий Говорущенко и гетман Реестрового Казачества Владимир Карпов.

  Среди поставленных задач — необходимость развития и укрепления взаимоотношений между народностями, населяющими Автономную Республику Крым, а также сохранение и развития единого информационного пространства для них.

  Подробнее…