• (Украинский) У Полтаві провели конференцію з нагоди об'єднання лівих партій

  Союз Лівих Сил у Полтаві провів регіональну конференцію з нагоди створення Блоку лівих сил із КПУ, СДПУ(о) і партією «Справедливість». Під час заходу, який проходив 25 вересня, керівник полтавського СЛС Михайло Дугін привітав всіх присутніх зі створенням єдиного Блоку лівих партій.

  Учасники конференції обговорили Декларацію нового об’єднання, визначили завдання й напрямки діяльності у випадку приходу до влади. Також були обрані делегати на Всеукраїнський З’їзд СЛС, що відбудеться в жовтні 2009 року.

 • В Полтаве провели конференцию по случаю объединения левых партий

  Полтавская областная организация Союз Левых Сил провела региональную конференцию по случаю создания Блока с КПУ, СДПУ(о) и партией «Справедливость». Во время мероприятия, которое проходило 25 сентября, руководитель полтавского СЛС Михаил Дугин поздравил всех присутствующих с созданием единого Блока левых партий.

  Участники конференции обсудили Декларацию нового объединения, определили задачи и направления деятельности в случае прихода к власти. Также были избраны делегаты на Всеукраинский Съезд  СЛС, который состоится в октябре 2009 года.

 • Василий Волга: внешняя политика Виктора Ющенко – провальная (видео)

  О провале внешней политики, которая проводится президентом Виктором Ющенко, заявил 30 сентября 2009 года во время программы «Вечерний кофе с Дмитрием Джангировым» лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

  По его словам, после деятельности правящих сил, которые «нам с вами рассказывали, убеждали Россию, убеждали европейское сообщество, что в 1939 году было совершено преступление», началось наступление на территориальную целостность Украины.

  Про провал зовнішньої політики, що проводиться президентом Віктором Ющенко, заявив 30 вересня 2009 року під час програми «Вечірня кава з Дмитром Джангіровим» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

  За його словами, після діяльності правлячих сил, які «нам з вами розповідали, переконували Росію, переконували європейське співтовариство, що в 1939 році було вчинено злочин», почалося настання на територіальну цілісність України. Подробнее…

 • Василий Волга рассказал о территориальных претензиях Польши (видео)

  Первым шагом к предъявлению Украине территориальных претензий назвал требование польского сейма признать пакт Молотова-Риббентропа преступным лидер Союза Левых Сил Василий Волга. «Если еще до потери Украиной своей территории в пользу Румынии это казалось фантастическим, то сейчас мы увидели еще один способ предъявления территориальных претензий и получения своего через международные судебные инстанции», — отметил он.

  Волга выказал уверенность, что руководство Польши после отказа США размещать систему ПРО на территории этой страны, начнет активную агитационную кампанию, чтобы пересмотреть договора, подписанные после Второй мировой войны. «Последуют обращения в международные судебные инстанции с целью пересмотра результатов Второй мировой войны», — подчеркнул лидер СЛС.

  Першим кроком до пред’явлення Україні територіальних претензій назвав вимогу польського сейму визнати пакт Молотова-Ріббентропа злочинним лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга. «Якщо ще до втрати Україною своєї території на користь Румунії це здавалося фантастичним, то зараз ми побачили ще один спосіб пред’явлення територіальних претензій і отримання свого через міжнародні судові інстанції», — відзначив він.

  Волга виявив упевненість, що керівництво Польщі після відмови США розміщати систему ПРО на території цієї країни, почне активну агітаційну кампанію, щоб переглянути договори, підписані після Другої світової війни. «Підуть звертання до міжнародних судових інстанцій з метою перегляду результатів Другої світової війни», — підкреслив лідер СЛС.

 • (Украинский) Союз Лівих Сил і «Громадський контроль» поки не будуть пікетувати Кабмін

   Союз Лівих Сил, «Громадський контроль» і співробітники готелю «Предслава» вирішили відкласти пікетування Кабінету Міністрів України. Безстрокова акція, що повинна була початися завтра, 29  вересня, біля Кабміну й Міністерства з питань житлово-комунального господарства з метою запобігти незаконному закриттю підприємства, відкладена до закінчення переговорів, на яке чиновники пішли відразу після анонсування пікету. 

  За словами юриста СЛС, Валерія Потабенко, заява працівників готелю й Союзу Лівих Сил про готовність рішуче відстоювати  інтереси трудового колективу «Предслави» привело до докладного обговорення незаконності ліквідації готелю зі співробітниками Міністерства економіки й Кабінету Міністрів.

  Подробнее…

 • Союз Левых Сил и «Громадский контроль» пока не будут пикетировать Кабмин

   Союз Левых Сил, «Громадский контроль» и сотрудники гостиницы «Предслава» решили отложить пикетирование Кабинета Министров Украины. Бессрочная акция, которая должна была начаться завтра, 29  сентября, возле Кабмина и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с целью предотвратить незаконное закрытие предприятия, отложена до окончания переговоров, на которое чиновники пошли сразу после анонсирования пикета.  

  По словам юриста СЛС, Валерия Потабенко, заявление работников гостиницы и Союза Левых Сил о готовности решительно отстаивать  интересы трудового коллектива «Предславы» привело к подробному обсуждению незаконности ликвидации гостиницы с сотрудниками Министерства экономики и Кабинета Министров.

  Подробнее…

 • (Украинский) СЛС подарував Переяслав-Хмельницькому спортивне свято!

  Із Днем міста привітала 19 вересня жителів Переяслав-Хмельницького Київська обласна організація СЛС. Як подарунок до свята діти з незаможних родин одержали портфелі зі шкільним приладдям.

  А наступного дня на центральній вулиці Переяслав-Хмельницького СЛС провів Кубок міста по настільному тенісі й дартсу для людей з різними фізичними обмеженнями. Заходи проводилися за підтримкою ГО « Антей-Плюс», КОЦ «Інваспорт» і переяславського міського голови.

  Подробнее…

 • СЛС подарил Переяслав-Хмельницкому спортивный праздник!

  С Днем города поздравила 19 сентября жителей Переяслав-Хмельницкого Киевская областная организация СЛС. В качестве подарка к празднику дети из малоимущих семей получили портфели со школьными принадлежностями.

  А на следующий день на центральной улице Переяслав-Хмельницкого СЛС провел Кубок города по настольному теннису и дартсу для людей с различными физическими ограничениями. Мероприятия проводились при поддержке ОО «Антей-Плюс», КОЦ «Инваспорт» и переяславского городского головы.

  Подробнее…

 • (Украинский) СЛС і «Громадський контроль» у Харкові ушанували пам'ять партизанів і підпільників

  22 вересня, у День партизанської слави, активісти харківських обласних організацій Союзу Лівих Сил і ВОО «Громадський контроль» поклали квіти до пам’ятника Олександрові Івановичу Мєщанінову, а також до меморіальної дошки на будинку 19-ї лікарні, що у роки німецької окупації перетворилася в підпільний військовий госпіталь. Тут під керівництвом професора Мєщанінова, були врятовані тисячі поранених радянських солдатів, командирів і мирних жителів.

  У липні 1941 року почалося формування партійного підпілля й розгортання всенародної боротьби в тилу німецьких військ. Підпільні організації створювалися й базувалися з урахуванням місцевих умов. У лісовій зоні України розгорталася широка мережа партизанських формувань.

  Подробнее…

 • СЛС и «Громадський контроль» в Харькове почтили память партизан и подпольщиков

  партизан22 сентября, в День партизанской славы, активисты харьковских областных организаций Союза Левых Сил и ВОО «Громадкий контроль» возложили цветы к памятнику Александру Ивановичу Мещанинову, а также к мемориальной доске на здании 19-й больницы, которая в годы немецкой оккупации превратилась в подпольный военный госпиталь. Здесь под руководством профессора Мещанинова, были спасены тысячи раненых советских солдат, командиров и мирных жителей.

  В июле 1941 года началось формирование партийного подполья и развертывание всенародной борьбы в тылу немецких войск. Подпольные организации создавались и базировались с учетом местных условий. В лесной зоне Украины развертывалась широкая сеть партизанских формирований.

  Подробнее…