• (Украинский) 18 років незалежності або 18 років окупації?

  Це питання в заголовок винесений неспроста. 23 серпня, на передодні Дня незалежності, активісти СЛС у Луганську виставили намети й підняли прапори України, Росії й партійні прапори. Ми вирішили, що в день повноліття української держави необхідно було ще раз підкреслити важливість для нашої країни дружніх відносин з північним сусідом.

  За 18 років незалежності як тільки нас не намагалися посварити: і з приводу вступу України до НАТО, і через обмеження для російської мови, і через ушановування далеко не однозначних історичних фігур. Деякі діячі договорились навіть до того, що Чорноморський флот — окупаційні війська. Хто стоїть за цими спробами — всі ми знаємо. Але мені хотілося б сказати не про винуватців, а про жертв такої пропаганди.

  Під час акції до нас підійшла жінка похилого віку інтелігентного виду й, не вступаючи в дискусію, в ультимативній формі заявила, що ми, члени Союзу Лівих Сил — окупанти! Що ми повинні забиратися в Росію зі споконвіку української землі. Сказати, що подібна заява здивувала нас — не сказати нічого. І, на жаль, подібні випади не можна списати на неадекватне поводження нездорової людини. По суті, ми зштовхнулися із квінтесенцією того, що наші люди бачать на екранах телевізорів, читають у газетах, того, що називається державною політикою.

  Проте, всі ми переконані: незалежність України не може й не буде реалізована в повній мірі за рахунок роздування ненависті до Росії. Цієї думки дотримуються прості люди, які спокійно живуть і працюють, люблять Україну й не влазять у політику. Потоки неправди й провокацій не можуть розірвати тісні духовні, родинні й історичні зв’язки наших народів. Силу православного духу, щирість нашого слов’янського братерства, вигоди нашого партнерського економічного співробітництва з Росією не вдасться зруйнувати нікому. Тому що правда завжди перемагає! Майбутнє незалежної, багатоконфесійної і інтернаціональної України — у дружбі з Росією та з Європою, а не на підтанцьовках в американських режисерів.

  …А цю жінку похилого віку, для якої з російськомовних українців створили образ окупантів, і людей, подібних їй, за православною традицією необхідно простити й помолитися за їхнє духовне зцілення.

  Геннадій Тараканов, керівник Луганської облорганизаіїї СЛС

  Подробнее…

 • (Украинский) У Переяславі-Хмельницькому відсвяткували День Незалежності!

  1_01.jpg 22 серпня 2009 р. у Переяславі-Хмельницькому Київська обласна організація Союзу Лівих Сил разом з Comedy Club Одеса, групою «Доміно» і Дариною Суворовою організувала концерт, присвячений Дню Незалежності України. За словами глави київського обласного СЛС Сергія Рибченко, День Незалежності святкували в Переяславі-Хмельницькому не випадково, оскільки перше визнання України як території, яка перебуває під керуванням національного лідера, відбулося саме в цьому в місті.

  На концерті, що відбувся на центральній площі міста, було присутнє більше 5 тисяч чоловік. Захід охороняв спецпідрозділ «Беркут», викликаний з цього приводу з Києва.

  Під час концерту раз у раз звучали вигуки «Слава СЛС», і «Волга — наш президент».

  Після дискотеки городяни милувалися салютом.

  Подробнее…

 • 18 лет независимости или 18 лет оккупации?

  Этот вопрос в заглавие вынесен неспроста. 23 августа, в канун Дня независимости, активисты СЛС в Луганске выставили палатки и подняли флаги Украины, России и партийные флаги. Мы решили, что в день совершеннолетия украинского государства необходимо было ещё раз подчеркнуть важность для нашей страны дружеских отношений с северным соседом.

  За 18 лет независимости как только нас не пытались рассорить: и по поводу вступления Украины в НАТО, и через ограничения для русского языка, и через чествование далеко не однозначных исторических фигур. Некоторые деятели договорились даже до того, что Черноморский флот — оккупационные войска. Кто стоит за этими попытками — все мы знаем. Но мне хотелось бы сказать не о виновниках, а о жертвах такой пропаганды.

  Во время акции к нам подошла пожилая женщина интеллигентного вида и, не вступая в дискуссию, в ультимативной форме заявила, что мы, члены Союза Левых Сил — оккупанты! Что мы должны убираться в Россию с исконно украинской земли. Сказать, что подобное заявление удивило нас — не сказать ничего. И, к сожалению, подобные выпады нельзя списать на неадекватное поведение нездорового человека. По сути, мы столкнулись с квинтэссенцией того, что наши люди видят на экранах телевизоров, читают в газетах, того, что называется государственной политикой.

  Тем не менее, все мы убеждены: независимость Украины не может и не будет реализована в полной мене за счет раздувания ненависти к России. Этого мнения придерживаются простые люди, которые спокойно живут и работают, любят Украину и не влезают в политику. Потоки лжи и провокаций не могут разорвать тесные духовные, родственные и исторические связи наших народов. Силу православного духа, искренность нашего славянского братства, выгоды нашего партнёрского экономического сотрудничества с Россией не удастся разрушить никому. Потому что правда всегда побеждает! Будущее независимой, многоконфессиональной и интернациональной Украины — в дружбе с Россией и с Европой, а не на подтанцовках у американских режиссёров.

  …А эту пожилую женщину, для которой из русскоязычных украинцев создали образ оккупантов, и людей, подобных ей, по православной традиции необходимо простить и помолиться за их духовное исцеление.

  Геннадий Тараканов, руководитель Луганской облорганизации СЛС

  Подробнее…

 • В Переяславе-Хмельницком отпраздновали День Независимости!

  1_01.jpg 

  22 августа 2009 г. в Переяславе-Хмельницком Киевская областная организация Союза Левых Сил совместно с Comedy Club Одесса, группой «Домино» и Дашей Суворовой организовала концерт, посвященный Дню Независимости Украины. По словам главы киевского областного СЛС Сергея Рыбченко, концерт ко Дню Независимости организовали в Переяславе-Хмельницком неслучайно, поскольку первое признание Украины как территории находящейся под управлением национального лидера, состоялось именно в этом в городе.

  На концерте, который состоялся на центральной площади города, присутствовало более 5 тысяч человек. Мероприятие охраняло спецподразделение «Беркут», вызванное по этому поводу из Киева.

  После дискотеки горожане смогли любоваться салютом.

  Подробнее…