• (Украинский) Юрій Рогоза. Про дружбу й телезвернення

  Фото Glavred.info Численні політтехнологи праві — важко, набагато сутужніше стало проявляти цивілізовану дружню позицію у відношенні Росії після емоційного телезвернення Дмитра Медведєва до президента Ющенко. «Нацики» всіх мастей відразу дружно піднімають виття: «п’ята колона», «запроданці», «вороги України», «агенти російської імперської експансії!»… Ну, і так далі. І все-таки це не привід відмовчуватися. Тим більше що «нацики» виють завжди, із приводу й без приводу.

  Дивіться, ми називаємо Росію дружньою країною. Стратегічним партнером. Пов’язані з нею десятилітньою угодою про дружбу й співробітництво (я спеціально не говорю про багатовікову спільну історію, перераховуючи лише формальні терміни).

  Подробнее…

 • (Украинский) З Днем Незалежності!

  Дорогі співгромадяни!

  Василий Волга Вісімнадцять років — час повноліття, коли людині стає багато чого дозволено, але наступає й вся повнота відповідальності за зроблені вчинки. Будемо сподіватися, що для нас із вами закінчився період юнацьких метань і марних мріянь. І, напевно, уже не залишилося в нашій країні людини, що не розуміла би, що за ці 18 років не було створено нічого, чим можна було б пишатися. Все те, що було збудовано нашими батьками й дідами, — промисловість, атомна енергетика, сільське господарство, наука, армія й флот, — було знищено або порозтягане по приватних кишенях. Нас обікрали й продовжують знищувати як народ.

  І вже сьогодні настав час взяти відповідальність за свою країну у власні руки. Ми досить дорослі, щоб опам’ятатися від націоналістичного вигару й припинити нескінченні стогони про те, як нас скривдили колись у минулому. Досить мудрі, щоб відновити втрачені зв’язки й перестати танцювати під чужу дудку. Досить самостійні для того, щоб самим вирішувати з ким нам по шляху, а з ким немає. Що нам вигідно, а що ні. Настав час вибрати, нарешті, дорогу в житті й устати на неї, щоб іти вперед. І більше ніколи не віддавати свої гроші, свої повноваження, свої права псевдоеліті.

  Це головне побажання в День народження країни. А, крім того, від імені Союзу Лівих Сил і від себе особисто, бажаю вам міцного здоров’я, миру в душі, успіху в справах, віри у власні сили й щасливе майбутнє нашої країни, що ми створимо разом з вами.

  З повагою,
  лідер Союзу Лівих Сил
  Василь Волга

 • Юрий Рогоза. О дружбе и телеобращениях

  Фото Glavred.infoМногочисленные политтехнологи правы — трудно, намного труднее стало проявлять цивилизованную дружескую позицию в отношении России после эмоционального телеобращения Дмитрия Медведева к президенту Ющенко. «Нацыки» всех мастей тут же дружно поднимают вой: «пятая колонна», «запроданцы», «враги Украины», «агенты русской имперской экспансии!»… Ну, и так далее. И все же это не повод отмалчиваться. Тем более что «нацыки» воют всегда, по поводу и без повода.

  Смотрите, мы называем Россию дружественной страной. Стратегическим партнером. Связаны с ней десятилетним соглашением о дружбе и сотрудничестве (я специально не говорю о многовековой совместной истории, перечисляя лишь формальные термины).

  Подробнее…

 • С Днем Независимости!

  Дорогие сограждане!

  Василий ВолгаВосемнадцать лет — время совершеннолетия, когда человеку становится многое позволено, но наступает и вся полнота ответственности за совершенные поступки. Будем надеяться, что для нас с вами закончился период юношеских метаний и бесплодных мечтаний. И, наверное, уже не осталось в нашей стране человека, который не понимал бы, что за эти 18 лет не было создано ничего, чем можно было бы гордиться. Все то, что было построено нашими отцами и дедами, — промышленность, атомная энергетика, сельское хозяйство, наука, армия и флот, — было уничтожено или растащено по частным карманам. Нас обворовали и продолжают уничтожать как народ.

  И уже сегодня пора взять ответственность за свою страну в собственные руки. Мы достаточно взрослы, чтобы очнуться от националистического угара и прекратить бесконечные стоны о том, как нас обидели когда-то в прошлом. Достаточно мудры, чтобы восстановить утраченные связи и перестать плясать под чужую дудку. Достаточно самостоятельны для того, чтобы самим решать с кем нам по пути, а с кем нет. Что нам выгодно, а что нет. Пора выбрать, наконец, дорогу в жизни и встать на нее, чтобы идти вперед. И больше никогда не отдавать свои деньги, свои полномочия, свои права псевдоэлите.

  Это главное пожелание в День рождения страны. А, кроме того, от имени Союза Левых Сил и от себя лично, желаю вам крепкого здоровья, мира в душе, успеха в делах, веры в собственные силы и счастливое будущее нашей страны, которое мы создадим вместе с вами.

  С уважением,
  лидер Союза Левых Сил
  Василий Волга