• (Украинский) Союз Лівих Сил засуджує провокацію, спрямовану на дискредитацію Карти руського

  Заява Президії Політради партії «Союз Лівих Сил»

  від 22 липня 2009 року

   

  21 липня 2009 року МЗС РФ виступив із заявою, що визначає як провокаційні дії кампанію по видачі документа за назвою «Карта руського» активістами російської громадської організації «Фонд «Русские».

  Ми згодні з такою оцінкою діяльності цієї націоналістичної організації.

  Фонд «Русские», видаючи псевдо-Карту руського:

  • підмінює правовий документ, що несе інтернаціональну ідею, документом незаконним, що несе зовсім інший зміст;
  • дискредитує саму ідею Карти руського й у цьому, фактично, солідаризується із зусиллями української влади й крайніх українських націоналістів.

  Союз Лівих Сил є послідовним прихильником введення Карти руського як законного документа, що:

  • по-перше, частково вирішує проблему подвійного громадянства, що прийняте або допускається більш ніж в 100 з 192 країнах — членах ООН;
  • по-друге, вирішує величезну кількість актуальних життєвих проблем (економічних, правових, національно-культурних) мільйонів громадян України.

   

  Лідер Союзу Лівих Сил

  Василь Волга

 • Союз Левых Сил осуждает провокацию, направленную на дискредитацию Карты русского

  Заявление Президиума Политсовета партии «Союз Левых Сил»

  от 22 июля 2009 года

   

  21 июля 2009 года МИД РФ выступил с заявлением, определяющим как провокационные действия кампанию по выдаче документа под названием «Карта русского» активистами российской общественной организации «Фонд «Русские».

  Мы согласны с такой оценкой деятельности этой националистической организации.

  Фонд «Русские», выдавая псевдо-Карту русского:

  • подменяет правовой документ, несущий интернациональную идею, документом незаконным, несущим совершенно иной смысл;
  • дискредитирует саму идею Карты русского и в этом, фактически, солидаризируется с усилиями украинских властей и крайних украинских националистов.

  Союз Левых Сил является последовательным сторонником введения Карты русского как законного документа, который:

  • во-первых, частично решает проблему двойного гражданства, которое принято или допускается более чем в 100 из 192 странах — членах ООН;
  • во-вторых, решает огромное количество насущных жизненных проблем (экономических, правовых, национально-культурных) миллионов граждан Украины.

   

  Лидер Союза Левых Сил

  Василий Волга