• (Украинский) Василь Волга: у сучасній політиці є ніша для нових лівих

  «У сучасній політиці є ніша для нових партій, і вона величезна», — заявив 13 липня під час Круглого стола, організованого газетою «Хрещатик», на тему «Нові політичні проекти: технології або нова хвиля?» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

  За його словами, зробити з політичного проекту політичну силу в сучасних реаліях досить непросто. «Коли нова політична сила на певному етапі може вплинути на реальний розклад у якімсь регіоні, уже не говорячи про розклад у країні, то вона зіштовхується з тими силами, які й музику замовляють, і танцюють. Відразу ж з’являється ряд прямих і непрямих перешкод», — висловив свою думку лідер СЛС.

  «Потрібні нові політсили, які використовували б владу як інструмент для побудови держави, а не владу як інструмент для добування грошей», — уклав Волга.

 • (Украинский) Владимир Шевченко: СЛС створив ідеологічну площадку для об'єднання лівих сил

  «Я глибоко переконаний, що завдання лівого руху полягає не в тому, щоб очікувати подальшого погіршення соціально-економічної ситуації в надії очолити протестний рух, а в тому, щоб запропонувати суспільству виразну й реалістичну картину майбутнього, у якому кожна людина себе б знайшла», — заявив у п’ятницю 10 липня під час Круглого стола член Президії Союзу Лівих Сил Володимир Шевченко. Подробнее…

 • Василий Волга: в современной политике есть ниша для новых левых

  «В современной политике есть ниша для новых партий, и она огромна», — заявил 13 июля во время Круглого стола, организованного газетой «Крещатик», на тему «Новые политические проекты: технологии или новая волна?» лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

  По его словам, сделать из политического проекта политическую силу в современных реалиях довольно непросто. «Когда новая политическая сила на определенном этапе может повлиять на реальный расклад в каком-то регионе, уже не говоря про расклад в стране, то она сталкивается с теми силами, которые и музыку заказывают, и танцуют. Сразу же появляется ряд прямых и косвенных препятствий», — высказал свое мнение лидер СЛС.

  «Нужны новые политсилы, которые использовали бы власть как инструмент для построения государства, а не власть как инструмент для добывания денег», — заключил Волга.

 • Владимир Шевченко: СЛС создал идеологическую площадку для объединения левых сил

  «Я глубоко убежден, что задача левого движения заключается не в том, чтобы ожидать дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации в надежде возглавить протестные движения, а в том, чтобы предложить обществу внятную и реалистичную картину будущего, в котором каждый человек себя бы нашел», — заявил в пятницу 10 июля во время Круглого стола член Президиума Союза Левых Сил Владимир Шевченко. Подробнее…