• (Украинский) Зникаючі садиби Слобожанщини — повернення до життя

  Активісти Харківського відділення СЛС і «Громадського контролю» взяли участь у суботнику по відновленню Шаровського палацово-паркового комплексу (Богодуховський район Харківської області). Суботник проводився в рамках проекту "Зникаючі садиби Слобожанщини — повернення до життя". Проект передбачає відновлення ряду об’єктів, серед них Шаровка, а також історичні садиби в селах Старий Мерчик Валковського району й Натальїно Краснокутського району.

  Що стосується Шаровки, то будівництво садиби почате тутешнім поміщиком Ольховським у середині 19-го століття й тривало його спадкоємцями аж до початку 20 століття. Комплекс містить у собі палац, оброблений коштовними породами дерева, із залами, розписаними майстрами з Голландії, а також господарські приміщення, ландшафтний парк площею більше двадцяти гектарів, де ростуть до ста порід дерев, сад і оранжерею. У радянські роки тут розміщався протитуберкульозний санаторій. Наприкінці 2008-го року за рішенням обласної влади пацієнти санаторію переведені в інші лікувально-оздоровчі установи області. А в Шаровці після капітального ремонту загальною вартістю в п’ятнадцять мільйонів гривень розміститься багатопрофільний реабілітаційний центр, розрахований на оздоровлення дорослих і дітей.

  Головна мета заходу — очистити парк від звалених дерев, гілок і сміття, відновити, підлікувати дерева, які були завезені в Шаровку з багатьох регіонів України й інших країн, а також висадити нові. На ряді з Харківськими СЛС і ГК ряд громадських організацій держустанов і харківська обладміністрація приєдналися до заходу щодо відновлення пам’ятника садово-паркового мистецтва, щоб він знову придбав той вид, яким захоплювалися його відвідувачі ще в царські часи.

  Департамент екології Харківського обласного відділення «Громадського контролю» взяв під контроль виконання проекту "Зникаючі садиби Слобожанщини — повернення до життя" Результати роботи будуть повідомлятися Харків’янам через регіональні ЗМІ.

  Прес-служба Харківського СЛС

  Подробнее…

 • Исчезающие усадьбы Слобожанщины — возвращение к жизни

  Активисты Харьковского отделения СЛС и «Громадського контроля» приняли участие в субботнике по восстановлению Шаровского дворцово-паркового комплекса (Богодуховский район Харьковской области). Субботник проводился в рамках проекта "Исчезающие усадьбы Слобожанщины — возвращение к жизни". Проект предусматривает восстановление ряда объектов, среди них Шаровка, а также исторические усадьбы в селах Старый Мерчик Валковского района и Натальино Краснокутского района

  Что касается Шаровки, то строительство усадьбы начато здешним помещиком Ольховским в середине 19-го века и продолжалось его наследниками вплоть до начала 20 века. Комплекс включает в себя дворец, отделанный ценными породами дерева, с залами, расписанными мастерами из Голландии, а также хозяйственные помещения, ландшафтный парк площадью более двадцати гектаров, где растут до ста пород деревьев, сад и оранжерею. В советские годы здесь размещался противотуберкулезный санаторий. В конце 2008-го года по решению областных властей пациенты санатория переведены в другие лечебно-оздоровительные учреждения области. А в Шаровке после капитального ремонта общей стоимостью в пятнадцать миллионов гривень разместится многопрофильный реабилитационный центр, рассчитанный на оздоровление взрослых и детей.

  Главная цель мероприятия — очистить парк от сваленных деревьев, ветвей и мусора,  восстановить, подлечить деревья, которые были завезены в Шаровку из многих регионов Украины и других стран, а также высадить новые. На ряду с Харьковскими СЛС и ГК ряд общественных организаций госучреждений и харьковская обладминистрация присоединились к мероприятию по восстановлению памятника садово-паркового искусства, чтобы он снова приобрел тот вид, которым восхищались его посетители еще в царские времена.

  Департамент экологии Харьковского областного отделения «Громадського контроля» взял под контроль исполнение проекта "Исчезающие усадьбы Слобожанщины — возвращение к жизни"  Результаты работы будут сообщаться Харьковчанам через региональные СМИ.   

  Пресс-служба Харьковского СЛС

  Подробнее…