• (Украинский) Волга щиро привітає ініціативи Симоненко

  Те, що старі ліві, — Комуністична партія, Соціалістична партія, Прогресивні соціалісти, — почали хоча б формальний рух назустріч друг до друга, — це вже дуже добре. Таку думку висловив сьогодні в інтерв’ю радіо «Свобода» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга, коментуючи заяви лідера КПУ Петра Симоненко про його «категоричну й принциповій» боротьбу за об’єднання лівих сил.
  «Я щиро привітаю те, що Петро Миколайович нарешті почав робити якісь конкретні кроки щодо об’єднання лівих сил України», — підкреслила Волга. Зі своєї сторони він нагадав, що на початку квітня в Києві вже відбулася конференція представників лівих сил, організована соціалістом Станіславом Ніколаєнко, на якій «уперше ми почали говорити про необхідність вироблення єдиної ідеологічної платформи, на базі якої буде відбуватися об’єднання».
  «Між старими лівими існує ряд проблем ідеологічного характеру. Між старими лівими нагромадився ряд суб’єктивних протиріч. І якщо ці проблеми будуть зняті, то перешкод для об’єднання лівих у єдиний блок не існує», — відзначив лідер СЛС.
  За його словами, те, що Петро Симоненко не згадав Союз Лівих Сил серед своїх соратників — «невеликі ревнощі», що згодом пройде. «Я кілька разів зустрічався з Петром Миколайовичем, у нас було кілька серйозних, глибоких розмов. Я точно знаю, що він дійсно стоїть на шляху до об’єднання.

  Подробнее…

 • Волга искренне приветствует инициативы Симоненко

  То, что старые левые, — Коммунистическая партия, Социалистическая партия, Прогрессивные социалисты, — начали хотя бы формальное движение навстречу друг к другу, — это уже очень хорошо. Такое мнение высказал сегодня в интервью радио «Свобода» лидер Союза Левых Сил Василий Волга, комментируя заявления лидера КПУ Петра Симоненко о его «категорической и принципиальной» борьбе за объединение левых сил.
  «Я искренне приветствую то, что Петр Николаевич наконец начал делать какие-то конкретные шаги относительно объединения левых сил Украины», — подчеркнул Волга. Со своей стороны он напомнил, что в начале апреля в Киеве уже состоялась конференция представителей левых сил, организованная социалистом Станиславом Николаенко, на которой «впервые мы начали говорить о необходимости выработки единой идеологической платформы, на базе которой будет совершаться объединение».
  «Между старыми левыми существует ряд проблем идеологического характера. Между старыми левыми накопился ряд субъективных противоречий. И если эти проблемы будут сняты, то преград для объединения левых в единый блок не существует», — отметил лидер СЛС.
  По его словам, то, что Петр Симоненко не упомянул Союз Левых Сил среди своих соратников — «небольшая ревность», которая со временем пройдет. «Я несколько раз встречался с Петром Николаевичем, у нас было несколько серьезных, глубоких разговоров. Я точно знаю, что он действительно стоит на пути к объединению.

  Подробнее…