• (Украинский) СЛС в Криму подав позов на МОЗ України

  Голова КРО «Союз Лівих Сил»  і КРО «Громадський контроль» Баранов Сергій Вікторович направив до Окружного адміністративного суду АР Крим позовну заяву до Міністерства охорони здоров’я України. 
  У позовній заяві Сергій Баранов  просить визнати незаконною реєстрацію  лікувальних препаратів і допущення реалізації  їх населенню з інструкцією і аркушем — вкладишем лише українською мовою  і без перекладу російською.

  У  позові міститься прохання зобов’язати Міністерство охорони здоров’я України проводити реєстрацію  лікувальних препаратів і недопущення реалізації їх населенню з інструкцією і аркушем — вкладишем лише українською мовою  і без перекладу російською.

  До винесення ухвали у даній адміністративній справі,  Сергій Баранов  просить заборонити  реєстрацію і  реалізацію лікувальних препаратів   населенню з інструкцією і аркушем — вкладишем лише українською, оскільки очевидні ознаки протиправної бездіяльності МОЗ України, і очевидна загроза життю великої кількості людей.

  Також в позові міститься прохання вирішити здійснення в залі судових засідань фото- і кінозйомки і трансляцію судового засідання по радіо і телебаченню, як адміністративний процес,  що має суспільне значення.   Попереднє слухання у цій справі відбудеться 16.04.09 років в 16.40 в приміщенні Окружного адміністративного суду.

 • СЛС в Крыму подал иск на МОЗ Украины

  Председатель КРО «Союз Левых Сил»  и КРО «Гражданский контроль» Баранов Сергей Викторович направил в Окружной административный суд АР Крым исковое заявление к Министерству охраны здоровья Украины.

  В исковом заявлении Сергей Баранов  просит признать незаконной регистрацию  лечебных препаратов и допущение реализации  их населению с инструкцией и листом — вкладышем только на украинском языке  и без перевода на русский.

   В  иске содержится просьба обязать Министерство охраны здоровья Украины проводить регистрацию  лечебных препаратов и недопущение реализации их населению с инструкцией и листом — вкладышем только на украинском языке  и без перевода на русский.

   До вынесения решения по данному административному делу,  Сергей Баранов  просит запретить  регистрацию и  реализацию лечебных препаратов   населению с инструкцией и листом — вкладышем только на украинском языке, так как очевидны признаки противоправной бездеятельности МОЗ Украины, и очевидна угроза жизни большого количества людей.

   Также в иске содержится просьба разрешить осуществление в зале судебных заседаний фото- и киносъемки и трансляцию судебного заседания по радио и телевидению, как административный процесс,  имеющий общественное значение.

   Предварительное слушание по этому делу состоится 16.04.09 года в 16.40 в помещении Окружного административного суда.