• (Украинский) В. Волга: НАТО 60 років?! На пенсію пора!

  НАТО - 60! Пора на пенсию! Правда полягає в тому, що народ України не хоче вступати в НАТО. Народ України своє майбутнє бачить разом з Російською Федерацією» — заявив в понеділок 30 березня в прямому ефірі радіо «Ера» лідер Союзу Лівих Сил Василь Волга.

  Від того вступить Україна в НАТО чи ні, залежить не лише побудова системи  безпеки, а і весь зовнішньополітичний курс країни. «Приймаючи рішення про входження або невходження України в той або інший військово-політичний блок ми повинні розуміти, що ми входимо у величезні процеси. І майбутнє України лежить у сфері інтеграційних процесів між Європою і Росією.

  Ми зараз з вами маємо системні сигнали з боку старої Європи. Я маю на увазі заяву Меркель про те, що майбутнє України залежатиме від того, наскільки вона побудує свої стосунки з РФ. Я виступаю за принципово нову модель, за участю країн старої Європи, України і Росії», — сказав Волга.

  «Моя позиція була озвучена 28 жовтня 2008 роки на міжнародній конференції з безпеки в Європі. Я сказав про те, що ми, Союз Лівих Сил, пропонуємо нову концепцію і виступаємо за створення єдиного простору безпеки і співпраці від океану до океану, від Атлантики ка Курил. Я пропоную майбутнє. НАТО 60 років?! На пенсію пора!» — підкреслив  лідер СЛС.

 • В. Волга: НАТО 60 лет?! На пенсию пора!

  НАТО - 60! Пора на пенсию! «Правда заключается в том, что народ Украины не хочет вступать в НАТО. Народ Украины свое будущее видит вместе с Российской Федерацией» — заявил в понедельник 30 марта в прямом эфире радио «Эра» лидер Союза Левых Сил Василий Волга.

  От того вступит Украина в НАТО или нет, зависит не только построение системы  безопасности, а и весь внешнеполитический курс страны. «Принимая решение о вхождении или невхождении Украины в тот или иной военно-политический блок, мы должны понимать, что мы входим в огромные процессы. И будущее Украины лежит в сфере интеграционных процессов между Европой и Россией.

  Мы сейчас с вами имеем системные сигналы со стороны старой Европы. Я имею в виду заявление Меркель о том, что будущее Украины будет зависеть от того, насколько она построит свои отношения с РФ. Я выступаю за принципиально новую модель, при участии стран старой Европы, Украины и Российской федерации», — сказал Волга.

  «Моя позиция была озвучена 28 октября 2008 года на международной конференции по безопасности в Европе. Я сказал о том, что мы, Союз Левых Сил, предлагаем новую концепцию и выступаем за создание единого пространства безопасности и сотрудничества от океана до океана, от Атлантики до Курил. Я предлагаю будущее. НАТО 60 лет?! На пенсию пора!» — заключил лидер СЛС. 

 • (Украинский) Харківський «Громадський контроль» інвестує в майбутнє!

  939.gifУ Харкові з 2005 року проводиться відкритий конкурс юних концертмейстерів «Амадей». Нещодавно в консерваторії відбувся його черговий тур.

  Цей конкурс став традиційним і чудово виконує основні свої завдання, які полягають у виявленні творчо обдарованої молоді з метою подальшої підтримки в реалізації їхнього творчого таланту й підвищення майстерності.

  Турбота про підростаюче покоління може бути прекрасним прикладом співробітництва держави, бізнесу й громадськості й гарантією духовного, культурного й економічного розвитку України.

  Подробнее…

 • Харьковский «Громадський контроль» инвестирует в будущее!

  939.gifВ Харькове с 2005 года проводится открытый конкурс юных концентрмейстеров «Амадей». Недавно в консерватории состоялся его очередной тур.

  Этот конкурс стал традиционным и великолепно выполняет основные свои задачи, которые заключаются в выявлении творчески одаренной молодёжи с целью дальнейшей поддержки в реализации их творческого таланта и повышения мастерства.

  Забота о подрастающем поколении может быть прекрасным примером сотрудничества государства, бизнеса и общественности и гарантией духовного, культурного и экономического развития Украины.

  Подробнее…