• (Украинский) З першою річницею реєстрації СЛС! Звернення Василя Волги

  volga_vasiliy.jpg Звернення лідера партії «Союз Лівих Сил» Василя Волги

       у зв’язку з річницею реєстрації партії Мін’юстом України 

       Шановні  члени партії «Союз Лівих Сил»

       і наші непартійні прихильники! 

  28 січня 2009 року виповнився рік з моменту реєстрації нашої партії Міністерством юстиції України.

  Відтепер партія отримала головне право політичної партії — брати участь у виборчих кампаніях всіх рівнів (самостійно або в блоках з іншими партіями).

  За рік партія зробила велику роботу.

  Із самого початку СЛС заявив про себе як сучасна ідеологічна сила, орієнтована на захист політичних і економічних прав переважної більшості громадян України, що не ставляться до олігархії або державної бюрократії, а також на досягнення національно-культурної справедливості в країні.

  Були сформульовані основні ідеологічні орієнтири у внутрішній, міжнародній і національно-культурній політиці, які чітко відрізняють партію від всіх інших політичних сил, як право-націоналістичного й ліберального типу, так і від так званих «старих лівих».

  В керівництві СЛС представлені авторитетні в суспільстві люди, у тому числі вчені зі світовим ім’ям.

  Подробнее…

 • С первой годовщиной регистрации СЛС!

  volga_vasiliy.jpgОбращение лидера партии «Союз Левых Сил» Василия Волги

       в связи с годовщиной регистрации партии Минюстом Украины 

       Уважаемые  члены партии «Союз Левых Сил»

       и наши непартийные сторонники! 

  28 января 2009 года исполнился год с момента регистрации нашей партии Министерством юстиции Украины.

  Отныне партия приобрела главное право политической партии — принимать участие в избирательных кампаниях всех уровней (самостоятельно или в блоке с другими партиями).

  За год партия проделала большую работу.

  С самого начала СЛС заявила о себе как современная идеологическая сила, ориентированная на защиту политических и экономических прав подавляющего большинства граждан Украины, не относящихся к олигархии или государственной бюрократии, а также на достижение национально-культурной справедливости в стране.

  Были сформулированы основные идеологические ориентиры во внутренней, международной и национально-культурной политике, которые четко отличают партию от всех остальных политических сил, как право-националистического и либерального типа, так и от т.н. «старых левых».

  В руководстве СЛС представлены авторитетные в обществе люди, в том числе ученые с мировым именем.

  Подробнее…

 • (Украинский) Меджліс «підставив» посла США

  Коментар керівника Кримської Республіканської організації Союзу Лівих Сил відносно ситуації на вул. Балаклавській у м. Сімферополі.

  Очевидно, що меджліс, стрімко втрачаючий вплив на кримських татар, змушує функціонерів цього незаконного угруповання видумувати всі нові й нові виверти для залучення до себе уваги кримчан.

  Цього разу меджлісівцям примарилась всеукраїнська змова проти захоплення землі на вул. Балаклавскій у м. Сімферополі. Нібито всі силові структури разом з українською армією зібралися звільняти землю, захоплену татарами для продажу.

  Подробнее…

 • Меджлис «подставил» посла США

  Комментарий руководителя Крымской Республиканской организации Союза Левых Сил в отношении ситуации на ул. Балаклавской в г. Симферополе.

  Очевидно, что стремительно слабеющее влияние меджлиса на крымских татар заставляет функционеров этой незаконной группировки выдумывать все новые и новые уловки для привлечения к себе внимания крымчан.

  На этот раз меджлисовцам почудился всеукраинский заговор против захвата земли на ул. Балаклавской в г. Симферополе. Якобы все силовые структуры совместно с украинской армией собрались освобождать землю, захваченную татарами для продажи.

  Подробнее…