• (Украинский) Профан не може керувати туризмом Криму

  Коментар керівника Кримської республіканської організації Союзу Лівих Сил щодо процесу призначення на посаду міністра курортів і туризму АРК. 

  У будь-якій цивілізованій країні партії, що пройшли у владу, як правило, одержують якісь міністерські портфелі. Відповідно нічого поганого в цьому нема, за умови, що це — результат консенсусу.

  Американська модель призначення непрофесіоналів на ключові пости в державі має на увазі наявність політично незаангажованих чиновників, які бездоганно виконують свої обов’язки при будь-якій владі. До того ж наступність влади на Заході на дуже високому рівні.

  Але Україна — не цивілізована країна. А тим більше такі призначення в нашій країні відбуваються в основному в результаті конфронтації, що практично відразу призводить до блокування роботи міністерств чиновниками.

  Подробнее…

 • Профан не может руководить туризмом Крыма

  Комментарий руководителя КРО «Союз Левых Сил» по поводу процесса назначению на должность министра курортов и туризма АРК.
  В любой цивилизованной стране партии, прошедшие во власть, как правило, получают какие-либо министерские портфели. Соответственно ничего плохого в этом нет, при условии, что это — результат достигнутого консенсуса.
  Американская модель назначения непрофессионалов на ключевые посты в государстве подразумевает наличие политически незаангажированных чиновников, безупречно выполняющих свои обязанности при любой власти. К тому же преемственность власти на Западе на очень высоком уровне.
  Но Украина — не цивилизованная страна. А тем более такие назначения в нашей стране происходят в основном в результате конфронтации, что практически сразу приводит к блокированию работы министерств чиновниками.

  Подробнее…