• (Украинский) Силовики тиснуть на СЛС у Криму

  barometr.jpgСпівробітниками  силових відомств  виявляється психологічний тиск на активістів  Кримської регіональної організації Союзу Лівих Сил з метою зниження її активності по захисту прав жителів Криму. Тиск виражається в усних запрошеннях  на "бесіду" і проханнях не проводити ті або інші заходи. На пропозиції перевести таке спілкування в офіційне русло, незмінно слідує відмова.

  "Діюча влада намагається всіма способами запобігти своєму незмінному вигнанню з чиновницьких кабінетів, — відзначив керівник КРО СЛС Сергій Баранів. — Викликають побоювання факти залучення силових структур у політичні процеси півострова. Силові структури зобов’язані діяти строго в рамках Закону. Отже, якщо є підстави для бесіди, існує чітко прописана процедура запрошень громадян з повідомленням повісткою. Інші методи неприпустимі».

   Своїм прихильникам Союз Лівих Сил гарантує, що й надалі буде твердо відстоювати права громадян. 

 • (Украинский) Звір на ім'я нострификація, або навіщо потрібна друга державна мова

  Про таке явище як нострификація, я довідалася випадково. Після безрезультатних походів по кабінетах луганських чиновників у міському центрі зайнятості, в громадську приймальню Союзу Лівих Сил зі своєю бідою прийшла Світлана Анатоліївна Кисельова.

  У червні 2008 року вона одержала диплом економіста, встигла попрацювати за фахом кілька місяців і далі — криза. Її  «попросили» піти за власним бажанням. Світлані нічого не залишалося робити, як зареєструватися в міському центрі зайнятості. З усіма документами вона прийшла на прийом до інспектора. І тут з’ясувалося, що диплом про вищу освіту не має юридичної чинності, тому що отримано на території Російської Федерації. У графі «освіта» інспектор написала «9 класів». На резонне запитання Світлани про те, як їй підтвердити наявність вищої освіти, щоб зареєструватися за фахом, відповіді не було. Їй запропонували не відволікати інспекторів, і вирішувати свої питання самостійно.

  У цьому випадку мова не про хамство й некомпетентність працівників центру зайнятості, а про серйозну проблему — легалізації іноземних дипломів.

  Подробнее…

 • Силовики давят на СЛС в Крыму

  barometr.jpgСотрудниками  силовых ведомств  оказывается психологическое давление на активистов  Крымской региональной организации Союза Левых Сил с целью снижения ее активности по защите прав жителей Крыма. Давление выражается в  устных приглашения  для "бесед" и просьбах не проводить те или иные мероприятия. На предложения перевести такое общение в официальное русло, неизменно следует отказ.

  "Действующая власть пытается всеми способами предотвратить свой неизменный исход из чиновничьих кабинетов, — отметил руководитель КРО СЛС Сергей Баранов. — Вызывают опасение факты вовлечения силовых структур в политические процессы полуострова. Силовые структуры обязаны действовать строго в рамках Закона. Следовательно, если есть основания для беседы, существует четко прописанная процедура приглашений граждан с уведомлением повесткой. Иные методы недопустимы».

  Своим сторонникам Союз Левых Сил гарантирует, что и в дальнейшем будет твердо отстаивать права граждан. 

 • Зверь по имени нострификация, или зачем нужен второй государственный язык

  О таком явлении как нострификация, я узнала совершенно случайно. После безрезультатных походов по кабинетам луганских чиновников в городском центре занятости в общественную приемную Союза Левых Сил со своей бедой пришла Светлана Анатольевна Киселева.

  В июне 2008 года она получила диплом экономиста, успела поработать по специальности несколько месяцев и тут — кризис. Ее  «попросили» уйти по собственному желанию. Светлане ничего не оставалось делать, как зарегистрироваться в городском центре занятости. Со всеми документами она пришла на прием к инспектору. И здесь выяснилось, что диплом о высшем образовании не имеет юридической силы, потому что получен на территории Российской Федерации. В графе «образование» инспектор написала «9 классов». На резонный вопрос Светланы о том, как ей подтвердить наличие высшего образования, чтобы зарегистрироваться по специальности, ответа не было. Ей предложили не отвлекать инспектора и решать свои вопросы самостоятельно.

  В данном случае речь не о хамстве и некомпетентности работников центра занятости, а о серьезной проблеме — легализации иностранных дипломов.

  Подробнее…