• (Украинский) З першою річницею, СЛС!

  ukr01.jpgРік тому, на Всеукраїнському установчому з’їзді, була створена нова політична партія «Союз Лівих Сил». У роботі з’їзду взяли участь 509 делегатів, що склали кістяк партії. І ми вдячні їм за це.

  За перший рік життя СЛС пройшов дуже непростий шлях, і з першого дня відношення до нас було як до сформованої, старої партії. Це показує високий рівень очікування нового в українському суспільстві.

  І сама поява нашої партії — відповідь на ці очікування. На жаль, лідери «старих лівих» дійшли до крапки, коли їм ніхто не вірить. Ми ж як і раніше відкриті для діалогу з усіма, для кого соціальна справедливість, відповідальність держави за життя й здоров’я своїх громадян, включаючи самих маленьких, пристойні умови праці — не порожній звук, а реальна потреба. Потрібно обєднатися, адже тільки в такий спосіб ми зможемо домогтися дійсно серйозних зрушень і захистити людину праці, припинити божевільний тиск капіталу на неї, зупинити грабіж України.

  І всіх, хто йде разом з нами, поєднує особливий корпоративний дух: стійкість, непоступливість, готовність чинити твердий опір порушникам громадянських прав і свобод.

  На сьогоднішній день СЛС має свої представництва у всіх регіонах України, у ряді областей і Криму переступив трипроцентний бар’єр по узнаваемости. Поздоровляємо всіх наших товаришів з першою річницею партії, бажаємо Вам терпіння й віри у свою правоту й свої сили.

  Ми візьмемо у свої руки всю повноту влади в країні!

  Ваш Василь Волга

 • С первой годовщиной, СЛС!

  rus01.jpgГод назад, на Всеукраинском учредительном съезде, была создана новая политическая партия «Союз Левых Сил». В работе съезда приняли участие 509 делегатов, составивших костяк партии. И мы благодарны им за это.

  За первый год жизни СЛС прошел очень непростой путь, и с первого дня отношение к нам было как к сложившейся, старой партии. Это показывает высокий уровень ожидания нового в украинском обществе.

  И само появление нашей партии — ответ на эти ожидания. К сожалению, лидеры «старых левых» дошли до точки, когда им никто не верит. Мы же по-прежнему открыты для диалога со всеми, для кого социальная справедливость, ответственность государства за жизнь и здоровье своих граждан, включая самых маленьких, приличные условия труда — не пустой звук, а реальная потребность. Нужно объединяться, ведь только таким образом мы сможем добиться действительно серьезных подвижек и защитить человека труда, прекратить сумасшедшее давление капитала на него, остановить грабеж Украины.

  И всех, кто идет вместе с нами, объединяет особый корпоративный дух: стойкость, неуступчивость, готовность оказывать жесткое сопротивление нарушителям гражданских прав и свобод.

  На сегодняшний день СЛС имеет свои представительства во всех регионах Украины, в ряде областей и Крыму перешагнул трехпроцентный барьер по узнаваемости. Поздравляем всех наших товарищей с первой годовщиной партии, желаем Вам терпения и веры в свою правоту и свои силы.

  Мы возьмем в свои руки всю полноту власти в стране!

  Ваш Василий Волга

 • (Украинский) УРЯД ТИМОШЕНКО — У ВІДСТАВКУ!

  Активісти Донецької обласної організації Союзу Лівих Сил ініціювали збір підписів за відставку Кабінету Міністрів Юліи Тимошенко. Щодня у всіх районах Донецька та на центральній площі міста встановлюються намети, у яких активісти ДОО СЛС збирають підписи за відставку прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко, роздають Заяву Президії Політради СЛС із приводу наростаючих кризових явищ в економіці й соціальній сфері України, а також літературу про СЛС.

  6 грудня 2008 року будуть проведені відкриті збори Донецької міської організації Союзу Лівих Сил, на якому будуть затверджені завдання й план заходів організації в умовах політичної й соціально-економічної кризи в Україні. 

     
         Прес-служба ДОО ПП «СЛС»

 • ПРАВИТЕЛЬСТВО ТИМОШЕНКО — В ОТСТАВКУ!

  pal2_obr.jpgАктивисты Донецкой областной организации Союза Левых Сил инициировали сбор подписей за отставку Кабинета Министров Юлии Тимошенко. Ежедневно во всех районах Донецка и на центральной площади города устанавливаются палатки, в которых активисты ДОО СЛС собирают подписи за отставку премьер-министра Украины Ю.Тимошенко, раздают Заявление Президиума Политсовета СЛС по поводу нарастающих кризисных явлений в экономике и социальной сфере Украины, а также литературу об СЛС. 6 декабря 2008 года будет проведено открытое собрание Донецкой городской организации Союза Левых Сил, на котором будут утверждены задачи и план мероприятий организации в условиях политического и социально-экономического кризиса в Украине. 

         Пресс-служба ДОО ПП «СЛС»

  Подробнее…