• (Украинский) СЛС у Криму виступив проти святкування 66-ї річниці УПА

  14 жовтня, активісти Кримської республіканської організації Союзу Лівих Сил підтримали акцію, організовану лівими партіями Криму проти Конгресу українських націоналістів, які намагалися в кримській столиці провести урочистий хід на честь 66-й річниці створення Української повстанської армії (УПА).

  Акція почалася в парку ім. Т. Шевченко в пам’ятника українському поетові в Сімферополі, куди представники Конгресу українських націоналістів повинні були покладати квіти. Слсівці встановили агітаційний намет у якій кожний бажаючий одержав книгу В.Волги "Культурна війна в Україні 2004-20??". Активісти СЛС із прапорами зайняли «оборону» навколо пам’ятника Т. Шевченко, де також зібралися представники Комуністичної партії, Руського блоку, Руської громади, Прогресивної соціалістичної партії, партії «Союз» та ін.

  Подробнее…

 • (Украинский) ОУН-УПА: герої чи пособники фашистів?

  14 жовтня, у пам’ятного знака ОУН-УПА в молодіжному парку Харкова, представники Союзу Лівих Сил, КПУ, Союзу радянських офіцерів та інших політичних партій провели суспільні слухання на тему: " ОУН-УПА: герої чи пособники фашистів?"

  Зі свого боку активісти СЛС розгорнули виставку архівних матеріалів, які показують реальну роль і місце УПА під час і після Великої Вітчизняної війни. Особливо привернули увагу присутніх агітаційні плакати 40-х років, напису на які говорили самі за себе: "Німецький вояків помер і для України", "Вояка Гітлера — це приятелі народу". «У той час коли наші діди й батьки, не жаліючи своєї крові й життя звільняли Україну від німецько-фашистських загарбників, вояка УПА співробітничали зі спецслужбами гітлерівської Німеччини. А пізніше, коли Україна була звільнена, і її народ не шкодуючи сил відновлював зруйноване війною господарство, вони вели партизанську війну проти власних співгромадян», — заявив депутат Харківської облради, член СЛС Володимир Проскурін.

  Подробнее…

 • СЛС в Крыму выступил против празднования 66-й годовщины УПА

  14 октября, активисты Крымской республиканской организации политической партии «Союз Левах Сил» поддержали акцию, организованную левыми партиями Крыма против Конгресса украинских националистов, которые пытались в крымской столице провести торжественное шествие в честь 66-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) Акция началась в парке им. Т. Шевченко у памятника украинскому поэту в Симферополе, куда представители Конгресса украинских националистов должны были возлагать цветы. СЛСовцы установили агитационную палатку в которой каждый желающий получил книгу В.Волги "Культурная война в Украине 2004-20??". Активисты СЛС с флагами заняли «оборону» вокруг памятника Т. Шевченко, где также собрались представители Коммунистической партии, Русского блока, Русской общины, Прогрессивной социалистической партии, партии «Союз» и др.

  Подробнее…

 • ОУН-УПА: герои или пособники фашистов?

  14 октября, у памятного знака ОУН-УПА в молодежном парке Харькова, представители Союза Левых Сил, КПУ, Союза советских офицеров и других политических партий провели общественные слушания на тему: "ОУН-УПА: герои или пособники фашистов?"

  Со своей стороны активисты СЛС развернули выставку архивных материалов, которые показывают реальную роль и место УПА во время и после Великой Отечественной войны. Особо привлекли внимание присутствующих агитационные плакаты 40-х годов, надписи на которых говорили сами за себя: "Німецький вояк помер і для України", "Вояки Гітлера — це приятелі народу". «В то время когда наши деды и отцы, не щадя своей крови и жизни освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, вояки УПА сотрудничали со спецслужбами гитлеровской Германии. А позже, когда Украина была освобождена, и ее народ не жалея сил восстанавливал разрушенное войной хозяйство, они вели партизанскую войну против собственных сограждан», — заявил депутат Харьковского облсовета, член СЛС Владимир Проскурин.

  Подробнее…