• Василий Волга: БЮТ не пойдет на создание другой коалиции

  Выход НУ-НС из состава коалиции констатировал факт ее отсутствия, который ранее всячески отрицался, но продолжения в виде перевыборов не будет, уверен лидер Союза Левых Сил Василий Волга. "Американское посольство в Украине пока не закрылось, и, насколько мне известно, сейчас там развернулась бурная деятельность, направленная недопущение переформатирования Верховной Рады. Кроме того, в самом парламенте для этого нет необходимого количества составляющих и главное, мотивов у основных игроков", — говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой СЛС.

  Подробнее…

 • Василий Волга: «Спасать режим Ющенко летит Чейни – «ходячее несчастье всего мира»

  Киев, Сентябрь 03 (Новый Регион, Андрей Лубенский) — Вице-президент США Дик Чейни летит в Киев для того, чтобы спасать «уже потерпевший полное крушение режим Ющенко», считает лидер Союза левых сил Василий Волга. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, выразив сомнение в «спасательных» талантах заокеанского гостя.

  Подробнее…

 • Василий Волга: БЮТ не пойдет на создание другой коалиции

  Выход НУ-НС из состава коалиции констатировал факт ее отсутствия, который ранее всячески отрицался, но продолжения в виде перевыборов не будет. Американское посольство в Украине пока не закрылось, и, насколько мне известно, сейчас там развернулась бурная деятельность, направленная недопущение переформатирования Верховной Рады. Кроме того, в самом парламенте для этого нет необходимого количества составляющих и главное, мотивов у основных игроков.
  По закону есть 10 дней на то чтобы разобраться с проблемой коалиции, и с ней буду разбираться. А то, что Партия регионов, БЮТ и коммунисты протащили несколько невыгодных президенту законопроектов, то Тимошенко по этому поводу уже сделала заявления. Мол чего вы так волнуетесь, ситуативно совпали интересы, просто так вышло, что нажали вместе кнопки. Никакой коалиции, кроме демократической, мы не видим. Таким образом, Юлия Тимошенко снова перешла в плоскость чистой политики, где ей, в отличие от премьерского поста, нет равных, и показывает Виктору Андреевичу свою силу. Он должен понять, что не нужно делать резких движений, досидеть свой срок и уйти на пенсию, выращивать пчел. И Ющенко увидел, на что она способна.
  Но создавать коалицию с Партией регионов сейчас для БЮТ смерти подобно. Для ПР это, безусловно, выигрыш, объединение власти и капитала, и они не очень-то потеряют в своих электоральных симпатиях. А вот Тимошенко в случае создания коалиции с Януковичем, о котором она рассказал всему миру такие ужасы, что им детей пугали, окажется в жутком проигрыше. Даже если будет рассказывать об интересах страны. Ее избиратели не поверят, они на слишком глубоком уровне ненавидят Донбасс и Юго-Восточную Украину вообще и Януковича в частности.
  Я не верю, что в преддверии президентских выборов БЮТ пойдет на такой рискованный шаг как создание новой коалиции. Скорее всего, НУ-НС отменит свое радикальное решение, уволят работника Секретариата Президента, который рассказал что Юлия Владимировна преступница, и будет найдено компромиссное решение. Ну, а если все же случится невероятное, и коалиция БЮТ-ПР будет создана, тогда на перевыборах произойдут колоссальные перемены, обрушение электоральных полей и в парламент придут уже другие политические силы.

 • (Украинский) Василь Волга: БЮТ не піде на створення іншої коаліції

  Вихід НУ-НС із складу коаліції констатував факт її відсутності, який раніше всіляко заперечувався, але продовження у вигляді перевиборів не буде. Американське посольство в Україні досі не закрилося, і, наскільки мені відомо, зараз там розвернулася бурхлива діяльність, направлена недопущення переформатування Верховної Ради. Крім того, в самому парламенті для цього немає необхідної кількості складових і головне, мотивів у основних гравців.
  Відповідно до закону є 10 днів, щоб розібратися з проблемою коаліції, і з нею будуть розбиратися. А те, що Партія регіонів, БЮТ і комуністи протягнули декілька невигідних президентові законопроектів, то Тимошенко із цього приводу вже зробила заяви. Мол чого ви так хвилюєтеся, ситуативно збіглися інтереси, просто так вийшло, що натискували разом кнопки. Жодній коаліції, окрім демократичної, ми не бачимо. Таким чином, Юлія Тимошенко знову перейшла в плоскість чистої політики, де їй, на відміну від прем’єрського посту, немає рівних, і показує Віктору Андрійовичеві свою силу. Він повинен зрозуміти, що не потрібно робити різких рухів, досидіти свій термін і піти на пенсію, вирощувати бджіл. І Ющенко побачив, на що вона здатна.
  Але створювати коаліцію з Партією регіонів зараз для БЮТ подібно смерті. Для ПР це, безумовно, виграш, об’єднання влади і капіталу, і вони не дуже-то втратять в своїх електоральних симпатіях. А ось Тимошенко в разі створення коаліції з Януковичем, про якого вона розповідала всьому світу такі жахи, що ним дітей лякали, виявиться в страшному програші. Навіть якщо розповідатиме про інтереси країни. Її виборці не повірять, вони на дуже глибокому рівні ненавидять Донбас і Південно-Східну Україну  взагалі і Януковича зокрема.

  Я не вірю, що напередодні президентських виборів БЮТ піде на такий ризикований крок як створення нової коаліції. Швидше за все, НУ-НС відмінить своє радикальне рішення, звільнять працівника Секретаріату Президента, який розповів що Юлія Володимирівна злочинниця, і буде знайдено компромісне рішення. Ну, а якщо все ж станеться неймовірне, і коаліція БЮТ-ПР буде створена, тоді на перевиборах стануться колосальні зміни, обвалення електоральних полів і до парламенту прийдуть вже інші політичні сили.