• (Украинский) "Нові" ліві йдуть!

  Продовжується публічна презентація місцевих (районних) організацій політичної партії "Союз Лівих Сил" на Харківщині.
  Наслідуючи приклад чугуївців, активісти Дергачівської райорганізації розташували намет СЛС в людному місті. "Політична новинка" викликала жвавий інтерес. Більш ніж тисяча жителів знайшли час ознайомитися з програмою та висловили підтримку ініціативі щодо консолідації лівого руху. Дискусії  виникали  в основному  з питання:  «Чи поступляться старіючі ліві лідери (Вітренко, Симоненко, Мороз, Загородній з СДПУо) своїми амбіціями на користь консолідації лівого руху, в ім’я людини праці, приватних підприємців?» — Кого об’єднує  «СЛС?»
  Пояснення активістів про те, що «Союз Лівих Сил» це не гасло, а сподівання народу, злість дня, свого роду, народний ультиматум старим лідерам. (у ВР України представлені від лівих одні комуністи з 6%, при більше 40% орієнтованих на ліву ідею).     В останньому, ті, що дискутують були одностайними: «Набридло, прийшов час нових політиків!»

 • "Новые" левые идут!

  Продолжается публичная презентация местных (районных) организаций политической партии «Союз Левых Сил» на  Харьковщине.
          Следуя примеру  чугуевцев,  активисты Дергачевской   райоганизации расставили палатку СЛС в оживленном месте города. «Политическая новинка» вызвала оживленный интерес. Более тысячи жителей нашли время ознакомится с программой и выразили поддержку инициативе о консолидации левого движении. Дискуссии возникали  в основном  по вопросу:  «Поступятся ли стареющие левые лидеры (Витренко, Симоненко, Мороз, Загородний с СДПУо) своими амбициями в интересах консолидации левого движения, во имя человека труда, частных предпринимателей?»
  — Кого объединяет  «СЛС?»
          Пояснения активистов о том, что «Союз Левых Сил» это не лозунг, а чаяние народа, злоба дня, своего рода, народный ультиматум старым лидерам. ( в ВР Украины представлены от левых одни коммунисты с 6%, при более 40% ориентированных на левую идею).
          В остальном, дискутирующие были единодушны:  «Надоело, пришло время новых политиков!»

 • (Украинский) Заява Союзу Лівих Сил у зв’язку з політичною ситуацією в Україні після Кавказької кризи

  Розглянувши політичну ситуацію в Україні, яка склалася в результаті розв’язання режимом Саакашвілі військової агресії проти Південної Осетії, а також враховуючи позицію вищого керівництва України, яке беззастережно підтримало цю агресію, партія Союз Лівих Сил заявляє:

  1. Спираючись на історичні передумови міжетнічних стосунків на Кавказі, правову ситуацію щодо незалежності Косово, а також у зв’язку із актом агресії проти мирних жителів Південної Осетії ми підтримуємо прагнення абхазького та осетинського народів до самовизначення. Закликаємо владу України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

  2. Ми висловлюємо глибоке обурення свідомими діями президента Ющенка, що посилюють конфронтацію у стосунках із Росією і суперечать інтересам українського народу.

  Закликаємо всі політичні сили, які зацікавлені у збереженні миру в Україні, засудити вкрай небезпечну для миру і територіальної цілісності України політику В. Ющенка.

   

  Прийнято:

  Політрадою Політичної партії "Союз Лівих Сил"

  29 серпня 2008 року, Протокол № 10-08

 • Заявление партии Союз Левых Сил в связи с политической ситуацией в Украине после Кавказского кризиса

  Рассмотрев политическую ситуацию в Украине, которая сложилась в результате развязанной режимом Саакашвили военной агрессии против Южной Осетии, а также учитывая позицию высшего руководства Украины, которое безоговорочно поддержало эту агрессию, партия «Союз Левых Сил» заявляет:

  1. Опираясь на исторические предпосылки межэтнических отношений на Кавказе, правовую ситуацию относительно независимости Косово, а также в связи с актом агрессии против мирных жителей Южной Осетии мы поддерживаем стремление абхазского и осетинского народов к самоопределению. Призываем власти Украины признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

  2. Мы высказываем глубокое негодование сознательными действиями президента Ющенко, которые усиливают конфронтацию в отношениях с Россией и противоречат интересам украинского народа.

  Призываем все политические силы, заинтересованные в сохранении мира в Украине, осудить крайне опасную для мира и территориальной целостности Украины политику В. Ющенко.

   

   

  Принято:

  Политсоветом Пполитической партии "Союз Левых Сил"

  29 августа 2008 года, Протокол № 10-08

 • Союз Левых Сил призывает Украину признать независимость Абхазии и Южной Осетии

  Рассмотрев политическую ситуацию в Украине, которая сложилась в результате развязанной режимом Саакашвили военной агрессии против Южной Осетии, а также учитывая позицию высшего руководства Украины, которое безоговорочно поддержало эту агрессию, политическая партия «Союз Левых Сил» призывает власти Украины признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении партии, которое цитируют Українські новини.

  Подробнее…

 • Партия Василия Волги высказывает "глубокое негодование сознательными действиями Ющенко"

  Пресс-служба "Союза Левых Сил" распространила заявление относительно ситуации в Украине, сложившейся в результате грузино-абхазского конфликта. Полный текст заявления приводится ниже…

  Подробнее…