• (Украинский) Рішення Президії Політради Союз Лівих Сил Про збір коштів на допомогу постраждалим від повені

   

  У зв’язку зі стихійним лихом на Західній Україні,

  Президія Політради Політичної партії "Союз Лівих Сил" постановила

  головам обласних підрозділів:

  • 1. Через місцеву пресу звернутися до організацій, підприємств та громадян з оголошенням про збір коштів та проханням про допомогу постраждалим у повені.
  • 2. Особисто провести ініціативні зустрічі з керівниками організацій та підприємств з приводу пожертвування постраждалим.
  • 3. Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок Партії № 26007173119400 в АКІБ "УкрСиббанк", МФО 351005, ЕРДПОУ 35678071 з цільовою приміткою "благодійне пожертвування постраждалим від повені на Західній Україні".
  • 4. Про результати проведення акції щоденно звітуватися особисто Голові Партії Волзі Василю Олександровичу.

 • Решение Президиума Политсовета Союза Левых Сил о сборе средств для помощи пострадавшим от наводнения

   

  В связи со стихийным бедствием на Западной Украине,

  Президиум Политсовета Политической партии "Союз Левых Сил" постановил

  предселателям обласных подразделений:

  • 1. Через местную прессу обратиться к организациям, предприятиям и гражданам с объявлением о сборе средств и просьбой о помощи пострадавшим от наводнения.
  • 2. Лично провести инициативные встречи с руководителями организаций и предприятий по поводу пожертвования пострадавшим.
  • 3. Средства перечислять на расчетный счет Партии № 26007173119400 в АКИБ "УкрСиббанк", МФО 351005, ЕРДПОУ 35678071 с целевой пометкой "благотворительное пожертвование пострадавшим от наводнения на Западной Украине".
  • 4. О результатах проведения акции ежедневно отчитываться лично Председателю Партии  Волге Василию Александровичу.